Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των ψυχωτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με νόσο Parkinson

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311992 147 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-20
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Φράγκος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρίζος Εμμανουήλ, Χριστοδούλου Χρήστος, Φερεντίνος Παναγιώτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των ψυχωτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με νόσο Parkinson
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Treatment options in Parkinson’s Disease Psychosis: A Review
Περίληψη:
Η εμφάνιση ψυχωτικής συμπτωματολογίας σε ασθενείς με PD (Parkinson Disease
Psychosis - PDP) απότελει μια όψιμη και συχνή επιπλοκή που σχετίζεται με
δυσμενέστερη πρόγνωση και σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής. Η συμβατική
αντιπαρκινσονική αγωγή φαίνεται ότι επιτείνει ή και επάγει τα ψυχωτικά
συμπτώματα, καθιστώντας τον θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών αυτών μια
σημαντική πρόκληση. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπιση παρουσιάζονται οι
θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση της PDP. Η χορήγηση κλοζαπίνης σε
χαμηλές δόσεις αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, ωστόσο η ανάγκη στενής
αιματολογικής παρακολούθησης, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, που περιορίζει το
πρακτικό της όφελος. Η κουετιαπίνη αποτελεί εναλλάκτικά, ένα αποτελεσματικό και
ασφαλές φάρμακο, με μικρότερη όμως βιβλιογραφική τεκμηρίωση έναντι της
κλοζαπίνης. Η περιορισμένη κλινική αποτελεσματικότητα των υπολοίπων άτυπων
αντιψυχωτικών, έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε φάρμακα που δρουν κυρίως εκλεκτικά
σε συγκεκριμένους σεροτονονεργικούς υποδοχείς (5ΗΤ2Α,2C,3). Η μιρταζαπίνη και η
ονδανσετρόνη έχουν πιθανά θετική επίδραση στον έλεγχο των ψυχωτικών
συμπτωμάτων, συμπέρασμα που όμως προκύπτει από μικρό δείγμα ασθενών. Από την
άλλη πλευρά η πιμαβανσερίνη βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από τον FDA, και
ενδεχομένως σε αυτή τη δραστική ουσία να επικεντρωθεί η έρευνα στο προσεχές
μέλλον. Τέλος η ηλεκτροσπασμοθεραπεία αν και περιορίζεται σε μελέτες
περιστατικών, δείχνει ότι έχει θεραπευτικό όφελος όταν οι φαρμακολογικές
παρεμβάσεις έχουν αποτύχει.
Λέξεις-κλειδιά:
Parkinson, Ψύχωση, Ψευδαισθήσεις, Αντιψυχωτικά, Θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
IV, 36