Ιογενείς συγγενείς λοιμώξεις στην κύηση και περιγεννητική έκβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312071 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-19
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σιουμπάρα Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Νικόλαος Παπαντωνίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιογενείς συγγενείς λοιμώξεις στην κύηση και περιγεννητική έκβαση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ι
Περίληψη:
Οι ιοί αποτελούν το συχνότερο αίτιο λοίμωξης κατά την εγκυμοσύνη και
συσχετίζονται με σοβαρές βλάβες στο έμβρυο και στο νεογνό, συχνά μη
αναστρέψιμες. Ως εκ τούτου η μελέτη των μηχανισμών προσβολής και της επίδρασης
στο έμβρυο είναι ουσιαστική προκειμένου να υπάρξει σωστός σχεδιασμός της
αντιμετώπισης των κρίσιμων αυτών καταστάσεων, αλλά κυρίως να υπάρξει
στρατηγικός σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και αποφυγής, κατά το δυνατό, των
αρνητικών εκβάσεων για την υγεία της μητέρας και του εμβρύου.
Σκοπός: Η παρούσα ανασκοπική μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις ιογενείς
λοιμώξεις κατά την κύηση και την πιθανή συσχέτισή τους με δυσμενή εμβρυική,
νεογνική αλλά και μητρική περιγεννητική έκβαση. Συμπεράσματα:Από τα ευρήματα
των μελετών προκύπτει ότι οι περισσότεροι ιοί συνδέονται με δυσμενή μητρική,
εμβρυική και βρεφική περιγεννητική έκβαση, αλλά ο βαθμός της νόσησης εξαρτάται
κυρίως από το τρίμηνο εγκυμοσύνης κατά το οποίο η γυναίκα προσβάλλεται. Κάποια
από τα ευρήματα είναι διφορούμενα, γεγονός που δυσκολεύει την αντικειμενική και
τεκμηριωμένη εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιογενείς λοιμώξεις, Έγκυος, Κύηση, Περιγεννητική έκβαση, Νεογνό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
170
Αριθμός σελίδων:
145

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.