Καρδιαγγειακή νόσος ως προδιαθεσικός παράγοντας για τη νόσο του alzheimer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312111 144 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Φωκά Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κοτσιφάκη Ελένη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καρδιαγγειακή νόσος ως προδιαθεσικός παράγοντας για τη νόσο του alzheimer
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι νευροεκφυλιστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν νόσους με αυξημένο
επιπολασμό στην τρίτη ηλικία και το πιο συχνό αίτιο για τη γνωστική εκφύλιση
που παρατηρείται κατά τη περίοδο αυτή.
Κυριότεροι εκπρόσωποι των δύο αυτών κατηγοριών αποτελούν αντίστοιχα η
νόσος του Alzheimer και η αθηροσκλήρωση. Η εξέλιξη των δυο αυτών ασθενειών
θεωρήθηκε σαν μία πορεία ανεξάρτητη αλλά παράλληλη που φαίνεται να έχει κοινά
χαρακτηριστικά ικανά να οδηγήσουν στη γνωστική έκπτωση. Δεδομένα που
συσσωρεύονται στη βιβλιογραφία διατυπώνουν την άποψη ότι οι δύο αυτές νόσοι
μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου όπως η ΑΥ, ο ΣΔ και η δυσλιπιδαιμία.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα που
σχετίζονται με την καρδιαγγειακή νόσο και τη νόσο του Alzheimer και να
αξιολογήσει τον βαθμό συνύπαρξης των δύο ασθενειών. Για το λόγο αυτό έγινε
προσπάθεια συσχέτισης των διαφόρων παθογενετικών μηχανισμών των δυο νόσων και
των παραγόντων που τις επηρεάζουν.
Πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες αλλά και δεδομένα που στηρίζονται σε
ευρήματα παθολογικών ασθενών έδειξαν επικάλυψη της νόσου του Alzheimer και
αγγειακών εγκεφαλικών βλαβών. Η ύπαρξη αγγειακής βλάβης στον εγκέφαλο λόγω
αγγειακής νόσου μπορεί να προδιαθέτει σε νευροεκφύλιση και επιπρόσθετα να
προάγει ή ακόμα και να επισπεύδει την γνωστική έκπτωση. Επιπλέον, η κοινή
γραμμή των δύο νόσων μπορεί να οφείλεται και σε αγγειακούς παράγοντες που
προκαλούν νευρωνικό θάνατο και συσσώρευση χαρακτηριστικών δομών της
νευροπαθολογίας της νόσου του Alzheimer.
Λέξεις-κλειδιά:
Άνοια, Καρδιαγγειακή Νόσος, Νόσος του Alzheimer, Αθηροσκλήρωση, Αγγειακή Άνοια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
82

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.