Καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με την κύηση. Νεότερα δεδομένα στη διαγνωστική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312137 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-27
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κακουλίδης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Πολίτη Αικατερίνη (επιβλέπουσα), Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Θωμοπούλου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Νόννη Αφροδίτη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με την κύηση. Νεότερα δεδομένα στη διαγνωστική προσέγγιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Pregnancy associated breast cancer (PABC). Aspects in diagnosis
Περίληψη:
Η διάγνωση μιας κλινικής οντότητας όπως ο σχετιζόμενος με την κύηση καρκίνος
του μαστού, είναι τόσο απαιτητική και δύσκολη όσο η σπανιότητα της. Η αύξηση
της συχνότητας εμφάνισης και η εντεινόμενη συζήτηση με αντικρουόμενα ευρήματα
που σημειώνεται στη βιβλιογραφία γύρω από τη πρόγνωση, την επιθετικότητα του
όγκου και τους υποκείμενους μηχανισμούς, τονίζουν τη σημασία της
βελτιστοποίησης της διαγνωστικής προσέγγισης σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού
σχετιζόμενο με την κύηση. Η επίδραση της κύησης στον κίνδυνο για καρκίνο του
μαστού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με διάφορα μητρικά χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με την αναπαραγωγή, τη γενετική και το ορμονικό υπόστρωμα.
Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλης κλίμακας παρατηρούμενη αλλαγή στον τρόπο ζωής,
στην ηλικία της μητέρας και στη τάση τεκνοποίησης στις γυναίκες παγκοσμίως,
γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής της διαγνωστικής σκέψης.
Η αναθεώρηση της κλασσικής προσέγγισης στον καρκίνο του μαστού με την
τροποποίηση των μεθόδων διαχείρισης και των εκάστοτε επιλογών, διαδραματίζει
βασικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η γνώση των διαγνωστικών μεθόδων
και των περιορισμών τους καθώς και των ορμονοεξαρτώμενων αλλαγών που
προκαλούνται κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, συνεπικουρούμενη από την
ανάλυση των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στη συσχέτιση μεταξύ εγκυμοσύνης
και καρκίνου του μαστού, αποτελεί θεμελιώδη τρόπο σκέψης στη διάγνωστική
τακτική. Με κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας της γνώσης των παραγόντων
κινδύνου και της ανάλυσης των διαγνωστικών μεθόδων στον σχετιζόμενο με την
κύηση καρκίνο του μαστού, η παρούσα ανασκόπηση περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση
συνολικά 119 άρθρων μέσα από τις βάσεις δεδομένων του Medline/PubMed και Google
Scholar μέχρι το Νοέμβριο του 2014.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος μαστού, Καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με κύηση , Διάγνωση καρκίνου μαστού, Κύηση, Παράγοντες κινδύνου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
ii, 78

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.