Κατάθλιψη σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312200 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-19
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μαλαμίτση Λαμπρινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ραλλίδης Λουκιανός Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας (Επιβλέπων), Τσούγκος Ηλίας Καθηγήτης Καρδιολογίας, Κατσούλας Θεόδωρος Καθηγητής Νοσηλεύτικής του ΤΕΙ Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατάθλιψη σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Depresion on patients with coronary artery disease
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H κατάθλιψη αποτελεί ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα της ψυχικής
υγείας, προκαλώντας έντονες και ραγδαίες αλλαγές στο ψυχολογικό και κοινωνικό
σύνολο. Η κατάθλιψη είναι μια κοινή συννοσηρή κατάσταση στη στεφανιαία νόσο και
συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
ΣΚΟΠΟΣ. Η μελέτη του επιπολασμού της κατάθλιψης σε άτομα που πάσχουν από
σταθερή στεφανιαία νόσο.
ΜΕΘΟΔΟΣ. Το υλικό της μελέτης αποτελείται από 100 ασθενείς με διαγνωσμένη
σταθερή στεφανιαία νόσο και 100 άτομα με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό. Το
δείγμα είναι άνδρες ή γυναίκες >40 ετών. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο της
κλίμακας ZUNG μετά από έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς. Η αξιολόγηση της
κλίμακας κατάθλιψης υπολογίστηκε με τον δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s alpha.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Στη μελέτη αυτή συσχετίστηκε με υψηλότερο σκόρ στην κλίμακα της
κατάθλιψης τα άτομα με σταθερή στεφανιαία ιστορικό αφού λήφθηκαν υπόψη οι
κλασικοί παράγοντες κινδύνου. Το μέσο score της κλιμακας Zung ήταν υψηλότερο
στους στεφανιαίους ασθενείς κατα 23,92 μονάδες με 95% Δ.Ε σε σχέση με στους
υγιείς μάρτυρες (p<0,001). Επίσης ο επιπολασμός ήπιας και μέτριας κατάθλιψης
ήταν 54,4% στην ομάδα των στεφανιαίων ασθενών έναντι 1,1% της ομάδας ελέγχου (p
<0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Ο επιπολασμός της κατάθλιψης είναι υψηλός στους ασθενείς
που πάσχουν από σταθερή στεφανιαία νόσο. Είναι πολύ σημαντικό ο ιατρός να
αναζητά την παρουσία της κατάθλιψης και να παραπέμπει τον ασθενή στον ψυχίατρο
για τη σωστή αντιμετώπισή της.
Λέξεις-κλειδιά:
Εμφραγμα του μυοκαρδίου, Καταθλιπτικό συναίσθημα, Στηθάγχη προσπαθείας, Αντικαταθλιπτικά φάρμακα, Στηθαγχικό άλγος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
40,41,43,45,46,47,50,51,55,56,57,58,59
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
137
Αριθμός σελίδων:
81

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.