Κατάθλιψη στην κύηση: σωματική συμπτωματολογία, κοινωνική υποστήριξη και ποιότητα ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312204 116 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-24
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Βοϊτσίδης Παντελεήμων
Παπαδημητρίου Ιωάννα-Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης ζέρβας Αν.Καθηγητής Ιατρικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατάθλιψη στην κύηση: σωματική συμπτωματολογία, κοινωνική υποστήριξη και ποιότητα ζωής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η κύηση αποτελεί μια περίοδο κατά την οποία η μέλλουσα μητέρα βιώνει έντονες
σωματικές και ψυχολογικές μεταβολές, με σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
αυτών. Η κατάθλιψη της κύησης αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα υγείας το οποίο
υποδιαγιγνώσκεται σε μεγάλο βαθμό, παρά τις επιπτώσεις του στη γυναίκα και το
έμβρυο. Επιπλέον, είναι λιγότερο μελετημένη συγκριτικά με την επιλόχεια. Στόχος
της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμήσει τους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες που
σχετίζονται με αυτήν. Πρόκειται για μια μελέτη τύπου χρονικής στιγμής σε
πληθυσμό 100 εγκύων. Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια δημογραφικών στοιχείων και
στοιχείων εγκυμοσύνης, καθώς και οι κλίμακες: EPDS, PHQ-15, SSQ-6, WHOQoL-BREF.
Συνολικά 11/100 γυναίκες εμφάνιζαν (πιθανή) κατάθλιψη. Παράγοντες αυξημένου
κινδύνου ήταν το σκορ PHQ-15 15, το φύλο του εμβρύου (θήλυ), το 1ο τρίμηνο
της κύησης και η ύπαρξη διαζυγίου. Οι γυναίκες με κατάθλιψη εμφάνιζαν
εντονότερη σωματική συμπτωματολογία, χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε όλους τους
τομείς, ενώ ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης. Η αυξημένη
σωματική συμπτωματολογία σχετίστηκε με μειωμένη ποιότητα ζωής στους
περισσότερους τομείς, ενώ η αυξημένη ικανοποίηση από τη διαθέσιμη κοινωνική
υποστήριξη σχετίστηκε με καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς. Στα 5
συχνότερα σωματικά συμπτώματα για όλο το δείγμα ανήκαν η κόπωση και τα
προβλήματα στον ύπνο, δηλαδή δύο συμπτώματα διαγνωστικά της κατάθλιψης. Τα
αποτελέσματα αναδεικνύουν την σύνθετη αλληλεπίδραση σωματικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών παραγόντων και τις δυσκολίες στην διάγνωση της κατάθλιψης λόγω των
φυσιολογικών σωματικών συμπτωμάτων της κύησης. Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία
της ολιστικής, βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης της εγκύου και της διενέργειας
παρεμβάσεων που να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Κύηση, Σωματικά, Υποστήριξη, Ποιότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
XVI-XXI
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
247
Αριθμός σελίδων:
XXI, 203

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.