Κυστική ίνωση: προσεγγίζοντας και διερευνώντας την ποιότητα ζωής των ενηλίκων ασθενών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312319 164 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Στόφα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιακωβίδου Νικολέττα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κυστική ίνωση: προσεγγίζοντας και διερευνώντας την ποιότητα ζωής των ενηλίκων ασθενών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Να καταγράψουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ποιότητα ζωής στους ενήλικους
ασθενείς με κυστική ίνωση και να συσχετίσουμε τα ευρήματα μας με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των ασθενών. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 77 ενήλικες
ασθενείς. Τα υψηλότερα αποτελέσματα καταγράφηκαν στο τμήμα που αφορά την
«κοινωνική ζωή», ενώ τα χαμηλότερα στο τμήμα που αφορά τις «Ανησυχίες για το
Μέλλον». Όταν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες συγκρίθηκαν, στατιστικά σημαντικές
διαφορές καταγράφηκαν στα τμήματα της «Φυσικής Δραστηριότητας», των
«Διαπροσωπικών Σχέσεων» και στο τμήμα των «Επαγγελματικών Ανησυχιών», με τους
μεγαλύτερους ασθενείς να καταγράφουν στατιστικά υψηλότερα αποτελέσματα από τους
νεότερους (p<0,005). Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν καταγράφηκε ανάμεσα
στους άνδρες και γυναίκες ασθενείς (p>0.05). Όταν ασθενείς διαφορετικού
μορφωτικού επιπέδου συγκρίθηκαν, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν υψηλότερο
μορφωτικό επίπεδο συγκέντρωσαν αποτελέσματα στατιστικά υψηλότερα σε όλα τα
τμήματα του ερωτηματολογίου έκτος από ένα όταν συγκρίθηκαν με ασθενείς
χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου(p<0.005).Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς,
αναφέρεται ότι είναι ικανοί να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες , αλλά
οι περισσότεροι από αυτούς ανησυχούν για την εξέλιξη της ασθένειας τους και τις
επιδράσεις της, στη ζωή τους. Περισσότερες κλινικές δοκιμασίες στην κυστική
ίνωση σε σχέση με την ποιότητα ζωής, πρέπει να ληφθούν υπόψη ως οδηγός στην
έρευνα και την κλινική πρακτική.
Λέξεις-κλειδιά:
Κυστική ίνωση, Ποιότητα ζωής, Κλινικές μελέτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
220
Αριθμός σελίδων:
146

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.