Λαπαροσκοπική κυστεκτομή εντός σάκου. Είναι εφικτή η ακέραιη εξαίρεση της κύστης; Είναι τελικά ογκολογικά ασφαλής τεχνική;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312333 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-08
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δετοράκης Στυλιανός
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Πρωτοπαπάς, Επίκουρη Καθηγήτρια Παππά Καλλιόπη, Λέκτορας Δημήτριος Χαϊδόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαπαροσκοπική κυστεκτομή εντός σάκου. Είναι εφικτή η ακέραιη εξαίρεση της κύστης; Είναι τελικά ογκολογικά ασφαλής τεχνική;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί αναδρομικά το αν και κατά πόσο
η λαπαροσκοπική κυστεκτομή μίας ακέραιης κύστης που εκτελείται εντός ενός
ενδοσκοπικού σάκου, μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή διασποράς του περιεχομένου
της. Η τεχνική που εφαρμόστηκε για την εξαίρεση των ωοθηκικών αυτών κύστεων
περιελάμβανε την εισαγωγή στην περιτοναϊκή κοιλότητα διά μέσου ενός περιφερικού
trocar ενός αδιάβροχου ενδοσκοπικού σάκου, χωρίς εξωτερικό χειριστή. Εν
συνεχεία γινόταν τοποθέτηση της πάσχουσας ωοθήκης εντός του σάκου αυτού.
Ακολουθούσε λαπαροσκοπική εξαίρεση της κύστης της ωοθήκης, χωρίς προηγούμενη
παρακέντηση και εκκένωση αυτής, ενώ καταβαλόταν προσπάθεια να διατηρείται το
εξάρτημα εντός του σάκου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ο στόχος
ήταν η εξαίρεση της κύστης χωρίς ρήξη, χρησιμοποιώντας 3 περιφερικά trocars. Τα
βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής:Ο σχετικός κίνδυνος ρήξης μίας
κύστης αυξάνεται κατά 48% για κάθε εκατοστό αύξησης της μέγιστης διαμέτρου
αυτής (MCD)
 Τα βλεννώδη κυσταδενώματα έχουν 10,7 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο ρήξης
σε σχέση με άλλους ιστολογικούς τύπους, διατηρώντας σταθερές τις υπόλοιπες
παραμέτρους
 Ο σχετικός κίνδυνος (odds ratio) διασποράς του περιεχομένου μίας κύστης
τετραπλασιάζεται για κάθε εκατοστό αύξησης της μέγιστης διαμέτρου αυτής
 Το cut – off point που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση της
διασποράς και να έχει κλινική σημασία και εφαρμογή στα χειρουργεία είναι τα 8
cm. Με βάση δηλαδή το δεδομένο που προέκυψε ότι 43,8% των κύστεων με μέγιστη
διάμετρο μεγαλύτερη από 8 cm διεσπάρη, ενώ μόλις 1,1% εκείνων με μέγιστη
διάμετρο μικρότερη από 8 cm, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η
τεχνική της εξαίρεσης μίας ωοθηκικής κύστης εντός ενδοσκοπικού σάκου, χωρίς
προηγούμενη παρακέντησή της είναι ασφαλής (και ογκολογικά ασφαλής) για κύστεις
με διάμετρο μέχρι 8 cm. Για μεγαλύτερης διαμέτρου κύστεις λόγω του αυξημένου
κινδύνου ρήξης και διασποράς του περιεχομένου τους, προτιμότερη είναι η
προηγούμενη εκκενωτική παρακέντηση αυτών (και πάλι εντός του ενδοσκοπικού
σάκου) και εν συνεχεία η εξαίρεση ουσιαστικά του τοιχώματος της κύστης.
Λέξεις-κλειδιά:
Λαπαροσκόπηση, Κύστη, Σάκος, Ρήξη, Διασπορά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
131