Μελέτη συνασισθηματκών διαταραχών της αναπαραγωγικής περιόδου μέσω διερεύνησης γενεαλογικών δέντρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312439 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-25
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Γιαρίκα Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζερβας Ιωάννης, Σπυροπούλου Α, Δ.Δικαίος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη συνασισθηματκών διαταραχών της αναπαραγωγικής περιόδου μέσω διερεύνησης γενεαλογικών δέντρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε μέσω συνεντεύξεων, ένα δείγμα 30 γυναικών όσον
αφορά την επιλόχεια κατάθλιψη και κατασκευάσαμε τα αντίστοιχα γενεαλογικά
δέντρα. Ρωτήσαμε τις συμμετέχουσες σχετικά με την ύπαρξη ψυχοκοινωνικών
παραγόντων που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση της νόσο και δεικτών που
υπογραμμίζουν τη βιολογική συνιστώσα της επιλόχειας κατάθλιψης, όπως
υποδεικνύονται από τους Kumar και Robson 0-Hara. Συγκεκριμένα, στους
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες συμπεριλάβαμε τη ποιότητα της συζυγικής σχέσης, την
έλλειψη κοινωνικών στηριγμάτων, την αμφιθυμία στην εγκυμοσύνης και τη παρουσία
στρεσογόνων γεγονότων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όσον αφορά στις
βιολογικές παραμέτρους εξετάσαμε το οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών,
την προηγηθείσα περιγεννητική κατάθλιψη, το ατομικό ιστορικό κατάθλιψης
ανεξάρτητης της λοχείας και τέλος τις ορμονικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Τα ευρήματα μας συμφωνούν απόλυτα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Επιπλέον, προέκυψε ισχυρή ένδειξη πως η νόσος κληρονομείται με φυλοσύνδετο
υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας και πως τα άτομα φορείς έχουν αυξημένη
προδιάθεση να εμφανίσουν συμπτώματα όταν συνυπάρχουν οι προαναφερθέντες
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και δείκτες που υποδεικνύουν τη βιολογική συνιστώσα
της ασθένειας. Η εργασία είναι πρωτότυπη ως προς τη διερεύνηση του τύπου
κληρονομικότητας της επιλόχειας κατάθλιψης.
Το γεγονός πως ταυτοποιήθηκε ο τρόπος κληρονόμησης της περιγεννητικής
κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε
πολλές γυναίκες να ελεγχθούν σχετικά με την ύπαρξη ή όχι προδιάθεσης στην
ασθένεια και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ευπάθεια στη νόσο να λάβουν
προληπτικά μέτρα. Ακόμα, δημιουργείται πληθώρα προοπτικών μελέτης της νόσου από
διαφορετική κάθε φορά σκοπιά.
Λέξεις-κλειδιά:
Λοχειακή κατάθλιψη, Γενεαλογικά δέντρα, Γενετική καταθλιψης, Ψυχιατρική γενετική, Θλίψη της μητρότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
67

 


attachments.zip
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.