Μελέτη της επίδρασης της καμπεργολίδης και της Ν-ακέτυλο-κυστεΐνης στην αναστολή της ανάπτυξης ενδομητριωσικών εμφυτευμάτων σε πειραματικό μοντέλο ενδομητρίωσης. Μελέτη σε επίμυες του γένους Wistar.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312460 192 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-09-28
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μιζαμτσίδη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν. Καθ. Βλάχος Νικόλαος (επιβλέπων), Αν. Καθ. Μαστοράκος Γεώργιος, Καθ. Δοντά Ισμήνη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της καμπεργολίδης και της Ν-ακέτυλο-κυστεΐνης στην αναστολή της ανάπτυξης ενδομητριωσικών εμφυτευμάτων σε πειραματικό μοντέλο ενδομητρίωσης. Μελέτη σε επίμυες του γένους Wistar.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Η ενδομητρίωση είναι μια από τις συχνότερες αιτίες υπογονιμότητας που
απασχολεί μεγάλο μέρος των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Σκοπός της μελέτης
είναι η διερεύνηση της συνέργειας μεταξύ ενός ντοπαμινεργικού αγωνιστή, της
καμπεργολίδης (CAB) που δρα ως αντι-αγγειογενετικός παράγοντας, και της Ν-
ακέτυλο-κυστεΐνης (NAC), ενός αντιοξειδωτικού παράγοντα, στην ανάπτυξη των
ενδομητριωσικών εμφυτευμάτων, σε ένα πειραματικό μοντέλο ενδομητρίωσης επίμυων.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε λαπαροτομία σε επίμυες του γένους Wistar για την
εμφύτευση αυτόλογων ενδομητρικών μοσχευμάτων και μετά την χειρουργική επαγωγή
της νόσου, η οποία επιβεβαιώθηκε με δεύτερη λαπαροτομία, τα πειραματόζωα
τυχαιοποιήθηκαν σε τέσσερις ομάδες (ομάδα ελέγχου, ομάδα CAB, ομάδα NAC και
ομάδα που έλαβε το συνδυασμό CAB και NAC) και έλαβαν θεραπεία για τρεις
εβδομάδες. Μετά το πέρας των τριών εβδομάδων τα πειραματόζωα ευθανατώθηκαν αφού
μετρήθηκε ο αριθμός και ο μέσος όγκος των ενδομητριωσικών εμφυτευμάτων.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του συνολικού μέσου
όγκου των ενδομητριώσεων, πριν και μετά τη θεραπευτική μας παρέμβαση, στις
ομάδες που έλαβαν καμπεργολίδη και το συνδυασμό καμπεργολίδης και NAC. Δεν
παρατηρήθηκε μείωση των εστιών με τη χρήση της NAC, ούτε συνεργική δράση της με
την CAB.
Συμπερασμα: Η καμπεργολίδη δρα αθροιστικά και όχι συνεργικά με την Ν-ακετυλο-
κυστεΐνη στη μείωση του μέσου όγκου των ενδομητριωσικών εμφυτευμάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
ενδομητρίωση, καμπεργολίδη, Ν-ακετυλο-κυστεΐνη, VEGF, οξειδωτικό stress
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
156
Αριθμός σελίδων:
67