Μελέτη της επίδρασης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στη συναισθηματική υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312462 87 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κακλαμάνου Ευδοκία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυρώζης Ανδρέας, Ξάνθος Θεόδωρος, Πανδής Διονύσιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στη συναισθηματική υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το στρες έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική υγεία και ψυχική ευεξία
των επαγγελματιών υγείας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της
εφαρμογής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στη συναισθηματική κατάσταση του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που είτε διενεργεί είτε είναι παρόν κατά τη
διενέργεια της ΚΑΡΠΑ.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη. Tο δείγμα της μελέτης
αποτέλεσαν 200 επαγγελματίες υγείας. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν το Depression Anxiety Stress Scales (DASS) και το Multidimensional Fating
Inventory (MFI). Και τα δύο ερωτηματολόγια είναι σταθμισμένα στον ελληνικό
πληθυσμό.
Αποτελέσματα:Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 112 διπλωματούχους
νοσηλευτές, 36 βοηθούς νοσηλευτών και 50 ιατρούς (34 ειδικευόμενοι και 16
ειδικευμένοι/επιμελητές) μέσης ηλικίας 39.8±8.5 έτη. Από το σύνολο του
δείγματος, 29 (14.5%) ερωτηθέντες είχαν επισκεφθεί πρόσφατα έναν ειδικό ψυχικής
υγείας για κάποιο πρόβλημα και 120 (60%) άτομα είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα
εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ. Σημαντικά περισσότεροι νοσηλευτές επισκέφθηκαν ειδικό
ψυχικής υγείας (p=0.001), ενώ οι ιατροί είχαν σημαντικά μεγαλύτερο μηνιαίο
εισόδημα και κατανάλωναν αλκοόλ σε τακτική βάση από τους νοσηλευτές (p=0). Οι
νοσηλευτές είχαν σημαντικά μεγαλύτερου βαθμού κατάθλιψη (p<0.05), ανησυχία
(p<0.05), άγχος (p<0.05) και σημαντικά μεγαλύτερη γενική, φυσική και ψυχική
κόπωση σε σχέση με τους ιατρούς (p<0.05). Η συναισθηματική υγεία των βοηθών
νοσηλευτών ήταν σημαντικά χειρότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους που συμμετείχαν
στη μελέτη (p<0.05). Οι επαγγελματίες υγείας που είχαν παρακολουθήσει ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ είχαν σημαντικά μεγαλύτερη γενική και συνολική
κόπωση και σημαντικά μικρότερη κινητικότητα σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν
παρακολουθήσει (p<0.05).
Συμπεράσματα:Οι νοσηλευτές έχουν μεγαλύτερα επίπεδα κόπωσης σε όλες τις
διαστάσεις από τους ιατρούς, ενώ η συναισθηματική τους κατάσταση καθώς και η
ψυχολογία τους είναι περισσότερο διαταραγμένη. Τα σεμινάρια στην ΚΑΡΠΑ παίζουν
σημαντικό ρόλο, μιας και οι επαγγελματίες υγείας κουράζονται και
κινητοποιούνται λιγότερο γιατί αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του
ασθενή.
Λέξεις-κλειδιά:
KAA, Νοσηλευτές, Ιατροί, Άγχος, Κατάθλιψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
114
Αριθμός σελίδων:
97

document.pdf
1010 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.