Μελέτη της επίδρασης των τεχνικών διαχείρισης του στρες σε ασθενείς με ψωρίαση: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312472 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-19
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Αργυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Δερματολογίας Χ. Αντωνίου, Καθηγητής Παιδιατρικής Γ.Π. Χρούσος, Καθηγήτρια Προαγωγής Υγείας Χ. Δαρβίρη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης των τεχνικών διαχείρισης του στρες σε ασθενείς με ψωρίαση: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Stress management techniques in patients with psoriasis: a randomized controlled trial
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ψωρίαση αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδης αυτοάνοση πάθηση του
δέρματος, με επίπτωση που προσεγγίζει το 1.5-2% του πληθυσμού. Σημαντικός
παράγοντας για την εμφάνιση της νόσου, όσο και των υποτροπών, θεωρείται ο
παράγοντας του στρες, ο οποίος αναφέρεται να ευθύνεται έως και 40% στους
ενήλικες. Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως οι τεχνικές διαχείρισης του στρες
μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στην θεραπεία της ψωρίασης με ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την
αποτελεσματικότητα των τεχνικών διαχείρισης του στρες ως συμπληρωματική
θεραπεία της συστηματικής αυτής πάθησης.
Μέθοδος: Η μελέτη είναι τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, παράλληλου τύπου. Οι
ασθενείς με ψωρίαση τυχαιοποιήθηκαν σε πρόγραμμα διαχείρισης του στρες (N=26)
(διαφραγματικές αναπνοές, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, γνωσιακή αναδόμηση/
ευγνωμοσύνη, καθοδηγούμενο οραματισμό και υιοθέτηση μοντέλου υγιεινού τρόπου
ζωής) διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων ή μη (Ν=25). Η ομάδα της παρέμβασης έλαβε
πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες του στρες, της ψωρίασης και των μεθόδων
διαχείρισης του στρες και συμμετείχαν μια φορά την εβδομάδα σε συμβουλευτικές
συναντήσεις προκαθορισμένες από το πρόγραμμα. Χρησιμοποιήθηκε το ειδικά
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο καθημερινότητας, τρόπου ζωής, στρες και υγείας του
μεταπτυχιακού προγράμματος ¨έλεγχος του στρες και προαγωγή υγείας¨ της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών καθώς και το ερωτηματολόγιο μέτρησης του στρες στην ψωρίαση
(PLSI) στην αρχή της παρέμβασης και στο τέλος των 8 εβδομάδων. Έγιναν
σωματομετρικές μετρήσεις των ασθενών πριν και μετά την παρέμβαση, εκπαιδεύτηκαν
με ειδικό μηχάνημα βιοανάδρασης και τέλος παρέλαβαν και εκπαιδεύτηκαν στη χρήση
ατομικών βηματόμετρων.
Αποτελέσματα: Μετά το τέλος των 8 εβδομάδων εξάσκησης των τεχνικών διαχείρισης
του στρες, παρατηρήθηκε στην ομάδα παρέμβασης, σημαντική μείωση του στρες καθώς
και των συμπτωμάτων του άγχους και της κατάθλιψης. Το κέντρο ελέγχου της
υγείας, δε φάνηκε να μεταβάλλεται στατιστικώς σημαντικά μετά το πρόγραμμα της
παρέμβασης. Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση των ασθενών με ψωρίαση
στις τεχνικές διαχείρισης του στρες, συμβάλλει στη μείωση του αντιλαμβανόμενου
στρες και στη βελτίωση του τρόπου ζωής. Απλές τεχνικές όπως οι διαφραγματικές
αναπνοές, η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση και ο καθοδηγούμενος οραματισμός είναι
εύκολα εφαρμόσιμες και μπορούν να θεωρηθούν ως αποτελεσματική και χαμηλού
κόστους μη φαρμακευτική συμπληρωματική αγωγή για την αντιμετώπιση του
συνεπαγόμενου φορτίου που φέρουν οι ασθενείς με ψωρίαση.
Λέξεις-κλειδιά:
Ψωρίαση, Στρες, Τεχνικές διαχείρισης του στρες, Μοντέλο υγιεινής συμπεριφοράς., Άγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
38