Μελέτη της έκφρασης της μεθυλοτρανσφεράσης των ιστονών SUV39H1 σε κυτταρικές σειρές κακοηθών γλοιωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312478 185 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-12-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Πιπέρη, Κουτσιλιέρης Μιχάλης, Βαϊόπουλος Γεώργιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης της μεθυλοτρανσφεράσης των ιστονών SUV39H1 σε κυτταρικές σειρές κακοηθών γλοιωμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι εγκεφαλικοί όγκοι αποτελούν μια ετερογενή ομάδα όγκων με διαφορετική
ιστοπαθολογική εικόνα, επιθετικότητα, κλινική έκβαση και πρόγνωση. Η υποκείμενη
παθολογία στηρίζεται στην αλληλεπίδραση γενετικών και επιγενετικών αλλαγών ενώ
κεντρικοί μηχανισμοί στην παθογένεσή τους αποτελούν επιγενετικές αλλαγές όπως
μετα- μεταφραστικές τροποποιήσεις DNA και ιστονών που ελέγχουν την δυναμική
ανασύσταση της χρωματίνης. Απορύθμιση αυτών των διεργασιών έχει συνδεθεί με
σίγηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων και ανάπτυξη καρκίνου. Η αναστρέψιμη φύση των
παραπάνω μηχανισμών καθιστά την μελέτη τους ως πολλά υποσχόμενη για τον
σχεδιασμό θεραπευτικών στόχων.
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο ρόλος της μεθυλοτρανφεράσης ιστονών SUV39H1.
Η συγκεκριμένη μεθυλοτρανσφεράση ιστονών φαίνεται να εμπλέκεται στην παθολογία
αρκετών καρκίνων μεταξύ των οποίων και στα γλοιώματα. Πιο συγκεκριμένα,
μελετήθηκε η έκφρασή της σε ιστούς γλοιωμάτων διαφορετικών βαθμών
διαφοροποίησης καθώς και σε γλοιωματικές κυτταρικές σειρές. Επιπροσθέτως,
διερευνήθηκε το θεραπευτικό δυναμικό της με siRNA αποσιώπηση του γονιδίου της
καθώς και η επίδραση της αποσιώπησης στον πολλαπλασιασμό, απόπτωση,
μετανάστευση και ικανότητα δημιουργίας αποικιών.
Λέξεις-κλειδιά:
Γλοίωμα, Επιγενετική, Μεθυλοτρανσφεράση ιστονών, Μεθυλίωση ιστονών, Καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
60

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.