Μελέτη της έκφρασης της πρωτεΐνης RCAS1 σε φυσιολογικό ενδομήτριο, σε ενδομητρίωση ωοθηκών και σε αδενοκαρκίνωμα ωοθηκών επί εδάφους ενδομητρίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312480 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-04
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σαμπάνη Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Κόνδη-Παφίτη Αγάθη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης της πρωτεΐνης RCAS1 σε φυσιολογικό ενδομήτριο, σε ενδομητρίωση ωοθηκών και σε αδενοκαρκίνωμα ωοθηκών επί εδάφους ενδομητρίωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η πρωτεΐνη RCAS1 αποτελεί ένα καρκινικό αντιγόνο, που απαντάται σε πολλούς
διαφορετικούς ανθρώπινους κακοήθεις όγκους. Έχει αναγνωριστεί ως προγνωστικός
παράγοντας σε 15 διαφορετικά είδη ανθρώπινου καρκίνου και έχει συσχετιστεί με
αυξημένη επιθετικότητα και πτωχή πρόγνωση. Η δράση της διαμεσολαβείται μέσω της
τροποποίησης της ανοσολογικής λειτουργίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα
νεοπλασματικά κύτταρα, να διαφύγουν της ανοσολογικής επιτήρησης. Παράλληλα,
δρώντας ως ανοσορυθμιστικός παράγοντας του ενδομητρίου, επηρεάζει την
ανοσορυθμιστική ικανότητα των κυττάρων του και την αντοχή τους στα κύτταρα του
ανοσοποιητικού. Τέλος, η έκφραση της πρωτεΐνης RCAS1 στο έκτοπο ενδομήτριο,
επιβεβαιώνει την θεωρία της «ανοσοανεπάρκειας» σύμφωνα με την οποία, η επιβίωση
των διασπειρόμενων ενδομητρικών κυττάρων στις νέες έκτοπες θέσεις,
διευκολύνεται από την ισχυρή καταστολή της κυτταροτοξικής δράσης του
ανοσοποιητικού.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της έκφρασης της
πρωτεΐνης RCAS1 σε ιστολογικά δείγματα φυσιολογικού ενδομητρίου (20),
διαιρεμένα ισόποσα στις δύο φάσεις του ενδομητρικού κύκλου, σε δείγματα
ενδομητρίωσης ωοθηκών (20), καθώς και σε δείγματα αδενοκαρκινώματος ωοθηκών επί
εδάφους ενδομητρίωσης (10) και η αξιολόγηση της δράσης της πρωτεΐνης, τόσο στις
χαρακτηριστικές μεταβολές που συμβαίνουν στο μικροπεριβάλλον του ενδομητρίου
κατά την διάρκεια του καταμήνιου κύκλου, όσο και στην παθογένεση της
ενδομητρίωσης και του καρκίνου των ωοθηκών.
Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, το φυσιολογικό ενδομήτριο, κατά
την διάρκεια της εκκριτικής φάσης του καταμήνιου κύκλου, χαρακτηρίζεται από
διπλάσια έκφραση της πρωτεΐνης RCAS1 (70%), συγκριτικά με την έκφραση κατά την
παραγωγική φάση του κύκλου (30%), η ενδομητρίωση των ωοθηκών χαρακτηρίζεται από
σημαντικά χαμηλότερη έκφραση της πρωτεΐνης RCAS1 (45%), συγκριτικά με την
έκφραση στα φυσιολογικό ενδομήτριο κατά την εκκριτική φάση του κύκλου και
υψηλότερη έκφραση συγκριτικά με την έκφραση κατά την παραγωγική φάση του
κύκλου, ενώ το ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα των ωοθηκών, χαρακτηρίζεται από
την υψηλότερη έκφραση της πρωτεΐνης RCAS1 (100%), συγκριτικά, τόσο με την
έκφραση της πρωτεΐνης στα φυσιολογικό ενδομήτριο κατά την εκκριτική φάση του
κύκλου, όσο και με την έκφραση στα δείγματα ενδομητρίωσης των ωοθηκών. Τα
παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων διεθνών μελετών,
επιβεβαιώνοντας και από τη μεριά μας, την κλινική σπουδαιότητα της έκφρασης της
πρωτεΐνης RCAS1, τόσο στην ανοσορυθμιστική δράση του φυσιολογικού ενδομητρίου,
ιδιαίτερα κατά την εκκριτική φάση του κύκλου, όσο και στην παθογένεση της
ενδομητρίωσης και του αδενοκαρκινώματος των ωοθηκών.
Λέξεις-κλειδιά:
RCAS1, Φυσιολογικό ενδομήτριο, Ενδομητρίωση ωοθηκών, Αδενοκαρκίνωμα ωοθηκών, Ανοσορύθμιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
253
Αριθμός σελίδων:
127