Μελέτη της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312486 130 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-04
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η σπουδαιότητα του ρόλου του IGF-1 και των ισομορφών του σε διαδικασίες
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και αναγέννησης, ιδιαίτερα στον σκελετικό μυ, δεν
είναι κάτι καινούργιο. Τα τελευταία χρόνια αν και πολλά πειραματικά δεδομένα
κάνουν λόγο ακόμη και για συσχέτιση συγκεκριμένων ισομορφών με ορισμένους
τύπους καρκίνων εντούτοις η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη και δεν
είναι λίγοι αυτοί που αμφισβητούν την αυτόνομη ενεργότητα των ισομορφών.
Ένα νέο εργαλείο για την μέτρηση της έκφρασης των ισομορφών, με πολλή μεγάλη
ειδικότητα στο επίπεδο του mRNA παρουσιάζεται εδώ. Τα αποτελέσματα από 13
ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (11 καρκινικές και 2 φυσιολογικές) φανερώνουν ένα
διαφορικό μοτίβο έκφρασης, ανάλογα με την κυτταρική σειρά, και των τριών
ισομορφών, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Προχωρώντας ένα βήμα
πιο πέρα παρουσιάζουμε πως αυτό το μοτίβο τροποποιείται κάτω από διάφορους
παράγοντες επίδρασης όπου και γίνεται λόγος για τον ιδιαίτερο ρόλο του
πεπτιδίου Ε.
Λέξεις-κλειδιά:
ισομορφές ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα 1, α ισομορφή ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα 1, β ισομορφή ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα 1, ινσουλινομιμητικός αυξητικος παράγοντας 1 και καρκίνος, πεπτίδιο Ε μηχανοαυξητικού παράγοντα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
17

document.pdf
698 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.