Μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων της ορμόνης CRH, CRH-R1 και CRH-R2, σε έμβρυα ποντικού 2-, 4- και 8-κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312488 312 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Ουρανία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης, Δημήτριος, Καθηγητής, Καλλιανίδης, Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Δρακάκης Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων της ορμόνης CRH, CRH-R1 και CRH-R2, σε έμβρυα ποντικού 2-, 4- και 8-κυττάρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης των
δυο υποδοχέων της CRH σε έμβρυα ποντικού που βρίσκονται στα στάδια των 2-, 4-
και 8-κυττάρων.
Για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν θηλυκά ποντίκια
ηλικίας 5-6 εβδομάδων. Αρχικά προκλήθηκε ωορρηξία και έπειτα ακολούθησε in vivo
γονιμοποίηση από αρσενικά ποντίκια 3 μηνών. Έπειτα τα ποντίκια θυσιάστηκαν,
ακολούθησε άσηπτη αφαίρεση των σαλπίγγων, αφαίρεση των εμβρύων και καλλιέργεια
σε κατάλληλο καλλιεργητικό υλικό μέχρι να φτάσουν τα έμβρυα στο στάδιο που
επιθυμούσαμε. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απομόνωση ολικού RNA (RNA
extraction) από τα έμβρυα των 2-, 4- και 8 κυττάρων, μετατροπή του RNA σε cDNA
με τη μέθοδο της αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR), προσδιορισμός της έκφρασης
των γονιδίων των δυο υποδοχέων με τη μέθοδο REAL TIME PCR (REAL TIME qRT-PCR)
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την REAL TIME PCR ήταν αρνητικά για όλα
τα δείγματα, που σημαίνει ότι πιθανόν κανένας από τους δύο υποδοχείς δεν
εκφράζεται στα στάδια των 2-, 4- και 8-κυττάρων. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να
σχετίζεται με το ότι τα έμβρυα στα στάδια αυτά δεν έχουν εισέλθει ακόμα στην
κοιλότητα της μήτρας και επομένως δεν απαιτείται η έκφραση της CRH.
Λέξεις-κλειδιά:
Έμβρυα ποντικού, Ορμόνη CRH, Υποδοχείς CRH-R1 και CRH-R2, 2-, 4- και 8-κύτταρα, Βλαστοκύστη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
71

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.