Μελέτη των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων OCT-4, DAZL και σουρβαϊβίνη (SURVIVIN) στα ανθρώπινα ωοθυλακικά ωχρινοποιημένα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών, γυναικών που υποβάλλονται σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή μικρογονιμοποίηση (ICSI) και εμβρυομεταφορά: Κλινικές συσχετίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312571 465 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-09-17
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Βάρρας Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων OCT-4, DAZL και σουρβαϊβίνη (SURVIVIN) στα ανθρώπινα ωοθυλακικά ωχρινοποιημένα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών, γυναικών που υποβάλλονται σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή μικρογονιμοποίηση (ICSI) και εμβρυομεταφορά: Κλινικές συσχετίσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Να καθορίσουμε την κλινική σημασία της έκφρασης των γονιδίων survivin,
Oct-4 και Dazl στα ανθρώπινα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθυλακίων των ωοθηκών κατά
την διάρκεια της πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με φυσιολογικά επίπεδα
FSH, που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή μικρογονιμοποίηση
(ICSI).
Υλικό και Μέθοδοι: Είκοσι εννέα γυναίκες που υποβλήθησαν σε IVF ή ICSI
εξετάσθηκαν για έκφραση του γονιδίου SURVIVIN και είκοσι μία για έκφραση των
γονιδίων OCT-4 and DAZL. Οι αιτίες υπογονιμότητας ήταν αντρικός ή σαλπιγγικός
παράγοντας.
Aποτελέσματα: ABL και SURVIVIN mRNA ανιχνεύθηκε στα κοκκιώδη κύτταρα σε ποσοστό
93.1% (27/29). Τα επίπεδα έκφρασης του SURVIVIN mRNA ήταν στατιστικώς σημαντικά
χαμηλότερα στις φυσιολογικές γυναίκες (αντρικός παράγοντας υπογονιμότητας)
συγκριτικά με γυναίκες με σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιμότητας (p=0.007). OCT-4
mRNA ανιχνεύθηκε στα κοκκιώδη κύτταρα σε ποσοστό 47.6%. Δεν ανιχνεύθηκε DAZL
mRNA.
Συμπεράσματα: Υψηλά επίπεδα έκφρασης SURVIVIN mRNA στα κοκκιώδη κύτταρα
φαίνεται να παρατηρούνται σε περιπτώσεις υπογονιμότητας όταν υπάρχει
σαλπιγγικός παράγοντας για πιθανή προστασία από την απόπτωση. Ένας υποπληθυσμός
των ασθενών με χαμηλά επίπεδα SURVIVIN mRNA θα μπορούσε να ωφεληθεί με
μικρογονιμοποίηση (ICSI), αποφεύγοντας τους πιθανούς φυσικούς φραγμούς της
αλληλεπίδρασης σπερματοζωαρίου-ωαρίου. Η έκφραση του OCT-4 mRNA, ως δείκτης
βλαστικών κυττάρων, υποδηλώνει την ύπαρξη βλαστικών κυττάρων σε κάποια κοκκιώδη
κύτταρα.
Λέξεις-κλειδιά:
Απόπτωση, Βλαστικά κύτταρα, Κοκκιώδη κύτταρα, Σουρβαϊβίνη, Οct-4
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
251
Αριθμός σελίδων:
258