Μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενών με ενδοαυλική αποκατάσταση θωρακικής αορτής ( TEVAR)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312610 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πάτρης Βασίλειος -Παντελής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Γεώργιος Γερουλάκος (επιβλέπων ) , Αν Καθηγητής Ιωάννης Κακίσης , Αν Καθηγητής Χρήστος Κλωνάρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενών με ενδοαυλική αποκατάσταση θωρακικής αορτής ( TEVAR)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ενδαγγειακή αποκατάσταση της θωρακικής αορτής, που αναφέρεται επίσης ως
(TEVAR), αναφέρεται σε μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση που περιλαμβάνει την
τοποθέτηση ενός ενδομοσχεύματος στην θωρακική αορτή ή θωρακοκοιλιακή για
τη θεραπεία ποικίλων παθολογιών της θωρακικής αορτής. Σκοπός της παρούσας
μελέτης ήταν η ανασκόπηση των κυριότερων αποτελεσμάτων φροντίδας υγείας
(εκβάσεων) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θωρακική ενδαγγειακή αποκατάσταση
ανευρύσματος (Thoracic Endovascular Aneurysm Repair – TEVAR). Το σημαντικό
έλλειμμα σχετικών μελετών από την ελληνική, κατά κύριο λόγο, βιβλιογραφία
αποτέλεσε και το κυριότερο έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης . Οι
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Web of Science, Scopus και Embase
ανασκοπήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2016. Τελικώς, 17 μόνο μελέτες
πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια εισαγωγής στην παρούσα ανασκόπηση και
αποτέλεσαν το υλικό της μελέτης μας. Ως προς τη συχνότητα των παρατηρούμενων
επιπλοκών, η εμφάνιση endoleak κυμάνθηκε από 4 έως 33,3%, η ρήξη ανευρύσματος
από 0 έως 13,3%, ο παλίνδρομος διαχωρισμός από 0 έως 6% και η ανάπτυξη
ανευρύσματος περιφερικότερα ή στον ψευδή αυλό από 0 έως 21% . Τέλος,
επανεπέμβαση απαιτήθηκε σε ποσοστά από 0 έως 80%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης μας, στις διάφορες μελέτες που ανασκοπήθηκαν, η επιβίωση των
ασθενών κυμάνθηκε σε ποσοστά > 70% ακόμη και στα 5 έτη μετά την αρχική
επέμβαση. Πλήρης θρόμβωση του ψευδούς ανευρυσματικού αυλού μετά την TEVAR
παρατηρήθηκε στην πλειοψηφία των μελετών που ανασκοπήθηκαν και διερεύνησαν τη
συγκεκριμένη έκβαση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 85% των ασθενών. Aπό την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δε φαίνεται να προκύπτει ισχυρή απόδειξη σχετικά
με τη σημαντική της υπεροχή και την εμφάνιση ευνοϊκότερων μεσομακροπρόθεσμων
εκβάσεων στους ασθενείς. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα μέσω πολυκεντρικών
ερευνών, με τυχαιοποιημένο ή προοπτικό ερευνητικό σχεδιασμό, αλλά και με
μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος, ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά
με τη συμβολή της TEVAR στη βελτίωση της μεσο-μακροπρόθεσμης έκβασης των
ασθενών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανευρυσμα Κατιούσας Θωρακικής Αορτής , Ενδαγγειακή Αποκατάσταση , Διαχωρισμός κατιούσας αορτής , Μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
73

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.