Μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε ασθενείς με εχθρική και φιλική ανατομία αυχένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312614 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Αντωνίου Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Λιάπης (επιβλέπων), Ιωάννης Κακίσης, Χρήστος Κλωνάρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε ασθενείς με εχθρική και φιλική ανατομία αυχένα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
A meta-analysis of outcomes of endovascular abdominal aortic aneurysm repair in patients with hostile and friendly neck anatomy
Περίληψη:
Ολοένα αυξανόμενος αριθμός ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής με μη ευνοϊκή ανατομία
αυχένα αντιμετωπίζονται με κλασική ενδαγγειακή αποκατάσταση. Η ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα της πρακτικής αυτής είναι αμφίβολη. Μέθοδος:
Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για να
ανιχνεύσουμε όλες τις μελέτες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα της ενδαγγειακής
αποκατάστασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (endovascular aortic aneurysm
repair-EVAR) σε ασθενείς με εχθρική και φιλική υπονεφρική ανατομία. Ως εχθρικός
αυχένας ορίστηκαν οι συνθήκες που δεν ήταν συμβατές με τις οδηγίες χρήσης των
ενδομοσχευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα των μελετών αθροίστηκαν
και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας στατιστικές δοκιμασίες (fixed or random effects
models). Αποτελέσματα: Αναγνωρίστηκαν επτά μη τυχαιοποιημένες μελέτες και ένας
συνολικός αριθμός 1559 ασθενών (ομάδα εχθρικής ανατομίας: 714 ασθενείς, ομάδα
φιλικής ανατομίας: 845 ασθενείς) συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση. Ασθενείς με
εχθρική ανατομία χρειάστηκαν αυξημένο αριθμό συμπληρωματικών επεμβάσεων σε
σύγκριση με ασθενείς με φιλική ανατομία, ώστε να επιτευχθεί στεγανοποίηση του
κεντρικού αυχένα (αναλογία πιθανοτήτων-odds ratio [OR] 3.050, διάστημα
εμπιστοσύνης-confidence interval [CI] 95% 1.884-4.938). Παρόλο που ασθενείς με
μη ευνοϊκή ανατομία αυχένα είχαν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν νοσηρότητα στις
30 ημέρες (OR 2.278, 95% CI 1.025-5.063), δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη
συχνότητα ενδοδιαφυγής τύπου Ι ή επανεπέμβασης 30 ημέρες από την αποκατάσταση
του ανευρύσματος (OR 2.467 και 1.082, 95% CI 0.562-10.823 και 0.096-12.186
αντιστοίχως). Ασθενείς με εχθρική ανατομία είχαν τετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης
ενδοδιαφυγής τύπου Ι (OR 4.563, 95% CI 1.430-14.558) και εννεαπλάσιο κίνδυνο να
εμφανίσουν θνητότητα σχετιζόμενη με το ανεύρυσμα ένα χρόνο μετά την
αποκατάσταση (OR 9.378, 95% CI 1.595-55.137).
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση
EVAR σε ασθενής με εχθρική ανατομία αυχένα. Από την ανάλυση της παρούσης
μελέτης προκύπτει ότι EVAR θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στους
ασθενείς αυτούς.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανεύρυσμα, Κοιλιακή αορτή, Ενδαγγειακή αποκατάσταση, Ενδονάρθηκας, Εχθρική ανατομία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
47