Μεταβολές των επιπέδων σκληροστίνης κατά το φυσιολογικό εμμηνορρυσιακό κύκλο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312634 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-08
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Λιάκου Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαστοράκος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Παπαιωάννου Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τουρνής Συμεών Κλινικός Ιατρός
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολές των επιπέδων σκληροστίνης κατά το φυσιολογικό εμμηνορρυσιακό κύκλο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Μελέτες σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν αναδείξει τα οιστρογόνα σε
πιθανούς ρυθμιστές της παραγωγής σκληροστίνης, ενός ανταγωνιστή του κανονικού
μονοπατιού Wnt. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε εάν η διακύμανση των φυλετικών
ορμονών κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου συνοδεύεται από μεταβολές
στα επίπεδα της σκληροστίνης και η σχέση των μεταβολών της τελευταίας με
μεταβολές των P1NP και CTX.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Πρόκειται για κλινική συγχρονική μελέτη παρατήρησης υγιών προεμμηνοπαυσιακών
γυναικών στην οποία συμμετείχαν 14 γυναίκες, άνω των 30 ετών, με σταθερό
καταμήνιο κύκλο. Αυτές υποβάλλονταν σε αιμοληψία ανά δύο ημέρες από την έναρξη
του κύκλου έως την πρώτη ημέρα του επόμενου, ώστε να προσδιοριστούν τα επίπεδα
φυλετικών ορμονών (οιστραδιόλη, FSH, LH, SHBG), σκληροστίνης, CΤΧ και P1NP.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η σκληροστίνη δε φάνηκε να παρουσιάζει σημαντική μεταβολή κατά τη διάρκεια του
κύκλου. Αντιθέτως, τα επίπεδα P1NP και CTX φάνηκε να μεταβάλλονται στατιστικά
σημαντικά. Παρατηρήθηκε, επίσης, αρνητική συσχέτιση των επιπέδων οιστραδιόλης
κατά την ωορρηξία με την ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων του CTX (αρνητικό
πρόσημο) από την αιχμή της LH έως και τη μέση ωχρινική φάση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα επίπεδα της σκληροστίνης ορού δε φάνηκε να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια
του φυσιολογικού εμμηνορρυσιακού κύκλου, παρά τη διακύμανση των φυλετικών
ορμονών.
Λέξεις-κλειδιά:
Σκληροστίνη, Εμμηνορρυσιακός κύκλος, Οιστρογόνα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
X, XI, XII, XIII, XIV
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
179
Αριθμός σελίδων:
XV, 99

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.