Μετάφραση και στάθμιση του εργαλείου μέτρησης του εργασιακού στρες "Job Stress Measure"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312662 100 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-02
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σακκέτου Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρούσος Γεώργιος, Δαρβίρη Χριστίνα, Βάρβογλη Λίζα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάφραση και στάθμιση του εργαλείου μέτρησης του εργασιακού στρες "Job Stress Measure"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η στάθμιση της κλίμακας «Job Stress Measure»
στον ελληνικό πληθυσμό. Η συγκεκριμένη κλίμακα διανεμήθηκε μαζί με την κλίμακα
ASSET σε 238 άτομα, που εργάζονταν σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s βρέθηκε ότι είναι 0.868.
Οι τρεις βασικοί παράγοντες που εξηγούν το 55% του φαινομένου της διακύμανσης
είναι: τα χαρακτηριστικά της εργασίας, η σαφήνεια των στόχων και η τρίτη η
οποία είναι μη ειδικά προσδιοριζόμενη.
Η μελέτη έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ του στρες και του φόρτου εργασίας, την
εργασιακή ανασφάλεια, τις δυσκολίες στην εργασιακές σχέσεις-επικοινωνία, τη
σωματική και ψυχική κατάσταση, και τις πεποιθήσεις σχετικά με την εργασία.
Συμπερασματικά, η κλίμακα «Job Stress Measure» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα
αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για τη μέτρηση εργασιακό στρες στον ελληνικό
πληθυσμό.
Λέξεις-κλειδιά:
Κλίμακα «Job Stress Measure» , Στάθμιση, Εργασιακό στρες, Ψυχομετρικά εργαλεία, Εργαζόμενοι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
63