Μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία- ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312670 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παππά Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Χ.Χ.Παπαγεωργίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία- ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό 26% περίπου των ασθενών που
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση παρουσιάζουν μία μετρήσιμη νοητική
επιδείνωση μία εβδομάδα μετά την χειρουργική επέμβαση, και το 10% των ασθενών
αυτών εξακολουθούν να παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα τρεις μήνες αργότερα.
Αυτά τα συγκεκριμένα γνωστικά ελλείμματα στα οποία υπάρχει μια χρονική
συσχέτιση μεταξύ της χειρουργικής επέμβασης και των νοητικών διαταραχών
ορίζονται ως μετεγχειρητική έκπτωση της νοητικής λειτουργίας. Οι διαταραχές
αυτές παρουσιάζονται συχνότερα σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας. Είναι
κατανοητό πως καθώς ο πληθυσμός της ανθρωπότητας γερνάει, πολλοί ηλικιωμένοι
είναι πιθανόν να αναπτύξουν προβλήματα υγείας που απαιτούν
χειρουργική επέμβαση και συνακόλουθα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι
πιθανόν να αναπτύξουν μετεγχειρητικές νοητικές διαταραχές. Έτσι η διερεύνηση
του φαινομένου και η έρευνα γύρω από την παθοφυσιολογία του και τους
μηχανισμούς του είναι σήμερα περισσότερο εντατική από ποτέ.
Μεταξύ των νοητικών διαταραχών που απαντώνται κατά την μετεγχειρητική περίοδο,
η μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία (postoperative cognitive dysfunction)
έχει λιγότερο μελετηθεί. Για την εμφάνισή της, όπως και για τις
άλλες νοητικές διαταραχές (π.χ. ντελίριο), ε νοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες
(ιδιοσυγκρασιακοί του ασθενούς, είδος χειρουργικής επέμβασης και αναισθησίας,
φαρμκολογικοί παράγοντες κ.λ.π.). Ξεκινώντας από αυτούς τους παράγοντες έχουν
γίνει διάφορες προσπάθειες για να εξηγηθούν η παθοφυσιολογία και η παθογένεση
των διαταραχών αυτών. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική εξήγηση των φαινομένων.
Στην εργασία αυτή, τέλος, γίνεται και μία ανασκόπηση του τρόπου πρόληψης των
φαινομένων αυτών αλλά και του ρόλου του επαγγελματία ψυχικής υγείας στην
ανίχνευση και θεραπεία του προβλήματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Nοητική δυσλειτουργία, Mετεγχειρητική, Nτελίριο, Hλικιωμένοι, Nοητική διαταραχή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
154
Αριθμός σελίδων:
57

document.pdf
941 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.