Παρακολούθηση (μετεγχειρητική και κατά τη διάρκεια χημειο/ακτινοθεραπείας) οστικών όγκων: Ο ρόλος των απεικονιστικών μεθόδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313291 303 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-13
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Οικονομίδης Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπακωνσταντίνου Ολυμπία Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρακολούθηση (μετεγχειρητική και κατά τη διάρκεια χημειο/ακτινοθεραπείας) οστικών όγκων: Ο ρόλος των απεικονιστικών μεθόδων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου των απεικονιστικών
μεθόδων στην μετεγχειρητική και μεταθεραπευτική παρακολούθηση ( μετα
ακτινο/χημειο- και συνδυαστική θεραπεία) οστικών όγκων.
Αρχικά (στο γενικό μέρος) γίνεται σύντομη αναφορά στους διάφορους τύπους των
οστικών όγκων, στην ακτινολογική τους διαφοροδιάγνωση και στις δυνατότητες και
περιορισμούς των απεικονιστικών μεθόδων. Στο ειδικό μέρος γίνεται εκτενής
αναφορά στις δυνατότητες κάθε μιας απεικονιστικής
μεθόδου για την ανάδειξη τοπικής υποτροπής και μη ανταπόκρισης στην θεραπεία
και αντίθετα, ενώ αναγράφονται τα απεικονιστικά κριτηρια ανταπόκρισης στην
θεραπεία. Συμπερασματικά, η μεταθεραπευτική παρακολούθηση των πρωτοπαθών οστικών
κακοηθειών είναι μια διαγνωστική πορεία αυξημένης δυσκολίας, που προϋποθέτει
γνώση της προθεραπευτικής απεικόνισης, των ανατομικών τροποποιήσεων και της
αναμενόμενης εικόνας σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη θεραπεία που έχει
εφαρμοστεί και το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το πέρας των
θεραπευτικών χειρισμών.
Λέξεις-κλειδιά:
Οστικός, Όγκος, Απεικόνιση, Μεταθεραπευτικός, Κακόηθης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
90

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.