Παρακολούθηση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος. Διαφορές μεταξύ εκείνων που έλαβαν θρομβόλυση και όσων υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313294 411 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-18
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καλύβα Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρωτής καθηγητής Ραλλίδης Λουκιανός , Καρδιολόγος Παππάς Χρήστος, Καρδιολόγος Καρατζάς Δημήτριος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρακολούθηση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος. Διαφορές μεταξύ εκείνων που έλαβαν θρομβόλυση και όσων υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Περίληψη
Εισαγωγή:Το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του τμήματος ST-T (STEMI)
αποτελεί πρόκληση για το θεράποντα ιατρό. Η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η
θεραπεία του καθορίζουν την πρόγνωση αυτών των ασθενών.
Σκοπός μέθοδοι: Σε αυτή την προοπτική μη παρεμβατική μελέτη αξιολογήθηκαν 120
ασθενείς με υποψία οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Σε όλους τους ασθενείς
καταγράφηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά , ακολούθησαν την ενδεικνυόμενη αγωγή
που υπέδειξε ο θεράπων ιατρός, υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία (με ή χωρίς
επαναγγείωση)
και καταγράφηκαν τα αποτελέσματα. Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιαστούν τα
δεδομένα καταγραφής ασθενών με STEMI έμφραγμα καθώς και ο θεραπευτικός
χειρισμός αυτών των ασθενών σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
Αποτελέσματα:Το 28,3% των ασθενών που συμμετείχαν παρουσίαζε έμφραγμα του
μυοκαρδίου, το 11.9% ασταθή στηθάγχη και το 11.9% οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Στο
30,1% των ασθενών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα ενώ
στο 14% παρουσίαζε εικόνα εμφράγματος του μυοκαρδίου. Στο 25.3% έγινε
θρομβόλυση, στο 44.8 % έγινε αγγειοπλαστική και στο 11.5% έγινε χειρουργική
επέμβαση.
Συμπέρασμα: Το STEMI έμφραγμα αποτελεί μια σημαντική νοσολογική οντότητα που
χρήζει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών μονάδων υγείας. Η κλινική εξέταση, η
συμπτωματολογία αλλά και η παρουσία υποδομών, είναι απαραίτητη για την επιτυχή
διαχείριση και έκβαση αυτών των ασθενών.
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST ., Εμφραγμα του μυοκαρδίου., Αγγειοπλαστική, Θρομβόλυση, Θεραπεία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
351
Αριθμός σελίδων:
108

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.