Παράγοντες κινδύνου για την μετεγχειρητική εμφάνιση delirium

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313316 501 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μανδραπήλια Αντωνία
Νικολαΐδου Παρασκευή
Φιλιπποπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Λύκουρας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου για την μετεγχειρητική εμφάνιση delirium
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο αποτελεί ένα σύνθετο νευροψυχιατρικό σύνδρομο με
υψηλά ποσοστά εμφάνισης σε χειρουργικούς ασθενείς.Ο στόχος της εργασίας είναι η
αξιολόγηση των συμπτωμάταν και των παραγόντων που το επηρεάζουν ,της
αναταπόκρισης του ντελίριου και των συμπτωμάτων του χωριστά στην φαρμακευτική
αγωγή και τέλος των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταπόκριση του ντελίριου
στην φαρμακευτική αγωγή.Εξετάσθηκαν 30 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση.Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η κλίμακα
CAM,DRS-R-98,IQCODE,CS-GDS,CIRS.Χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων
το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS. Tο συχνότερο παρατηρούμενο σύμπτωμα
ήταν οι ψευδαισθήσεις.Το 80% των ασθενών ανταποκρίθηκε στην φαρμακευτική αγωγή
και το 60% παρουσίασε ύφεση.Το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης εμφάνισαν τα
συμπτώματα διαταραχής του ύπνου και διαταραχής της προσοσχής.Τα μικρότερα
ποσοστα εξάλειψης παρουσίασαν τα συμπτώματα της διαταραχής μακρόχρονης μνήμης
,της διαταραχής του κύκλου ύπνου εγρήγορσης και της βραχείας μνήμης.Η
μακρόχρονη προεγχειρητική αναμονή , η κατάθλιψη, η σοβαρή συννοσυρότητα,η
προυπάρχουσα άνοια, η πολυφαρμακία και τα έτη καπνίσματος σχετίζονται
στατιστικά σημαντικά με την εμφάνιση του ντελίριου.Επίσης η κατάθλιψη,η
προυπάρχουσα άνοια και η σοβαρή συννοσηρότητα αποτελούν παράγοντες που
επηρεάζουν την ανταπόκριση του ντελίριου και συνδέονται θετικά και στατιστικά
σημαντικά με σοβαρότερο ντελίριο.
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο, Άνοια, Μετεγχειρητικό ντελίριο, Παράγοντες κινδύνου, Ανταπόκριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
80

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.