Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος προαγωγής της υγείας και διαχείρισης του στρες σε εφήβους με νόσο Crohn/Ελκώδη Κολίτιδα.Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313460 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-18
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Χρηστάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Χρούσος Γεώργιος, Καθηγήτρια Δαρβίρη Χριστίνα, Ομ. Καθηγήτρια Ρώμα Ελευθερία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος προαγωγής της υγείας και διαχείρισης του στρες σε εφήβους με νόσο Crohn/Ελκώδη Κολίτιδα.Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Qualitative and quantitative evaluation of a Psycho-educational Program for Adolescents with Crohn’s/Ulcerative Colitis: a randomized control pilot study.
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση ενός δομη-
μένου προγράμματος σε δείγμα εφήβων με Ελκώδη Κολίτιδα/Νόσο Crohn.Υλικό-
Μέθοδος.15 έφηβοι πάσχοντες από νόσο Crohn /Ελκώδη Κολίτιδα , ηλικίας 11-18
ετών, τυχαιοποιήθηκαν ξεχωριστά ως προς κάθε νόσο, σε γκρουπ παρέμβασης (ν=8)
και κοντρόλ γκρουπ(ν=7). Η παρέμβαση είναι ένα δομημένο πρόγραμμα που
απαρτίζεται από 6 εβδομαδιαίες συναντήσεις με επιμέρους θεματικές ενότητες. Οι
έφηβοι ενημερώ-νονται για την επίδραση του στρες και του τρόπου ζωής(ύπνος,
ρουτίνα 24ώρου και μεσογειακή διατροφή)στην υγεία και την καλή λειτουργία του
γαστρεντερικού. Εκπαιδεύονται στην διαφραγματική αναπνοή, στην Βιοανάδραση,
στην προοδευτική μυική χαλάρωση και στον καθοδηγούμενο οραματισμό. Επίσης
ενισχύεται η θετική σκέψη και συζητούνται οι συνηθέστερες γνωστικές
διαστρεβλώσεις. Το στρες, η διάθεση, το επίπεδο σωματικής άσκησης , η ποιότητα
ζωής ,μετρήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση με ερωτηματολόγια και
ερωτήσεις αυτοαναφοράς (CDI, IMPACT III) τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην
ομάδα παρέμβασης. Τέλος οι έφηβοι της ομάδας παρέμβασης αλλά και οι γονείς
τους κλήθηκαν να αξιολογήσουν συνολικά το πρόγραμμα. Παράλληλα με την
παρέμβαση συνεχίστηκε η ιατρική και φαρμακευτική παρακολούθηση. Αποτελέσματα.
Στην ομάδα παρέμβασης διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην διάθεση και αύξηση
της φυσικής δραστηριότητας. Οι έφηβοι αξιολόγησαν θετικά το πρόγραμμα δίδοντας
έμφαση στον ενημερωτικό και γνωσιακό του χαρακτήρα .Οι γονείς επιθυμούν να
συμμετέχουν ενεργητικά σε τέτοιου τύπου προγράμματα. Συμπεράσματα. Τα σύνθετα
προγράμματα προαγωγής της υγείας πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
διαχείρισης των εφήβων με Crohn /Ελκώδη Κολίτιδα ως μια πιο ολιστική προσέγγιση
τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Ελκώδη κολίτιδα, Νόσος Crohn, Έφηβοι, Κατάθλιψη, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
28