Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του στρες για την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας των νέων ενηλίκων. Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη».

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313462 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Δήμου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δαρβίρη Χρίστινα (επιβλέπουσα καθηγήτρια), Χρούσος Γεώργιος, Μπακοπούλου Φλώρα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του στρες για την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας των νέων ενηλίκων. Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη».
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Stress management and sexual health of young adults. A pilot randomized controlled trial.
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το στρες που βιώνουν τα άτομα νεαρής ηλικίας υποσκάπτει τη σεξουαλική
τους υγεία και σχετίζεται με την υιοθέτηση επισφαλών σεξουαλικών συμπεριφορών.
Η εμπλοκή των νέων σε επισφαλείς σεξουαλικές δραστηριότητες, σε πολλές
περιπτώσεις, έχει ως απώτερο σκοπό την ανακούφιση από το υπερβολικό στρες. Κατ’
επέκταση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης του στρες
και προαγωγής της υγείας σε αυτόν τον πληθυσμό κρίθηκε μείζονος σημασίας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 60 φοιτητές του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών, σεξουαλικά ενεργοί και μη, ηλικίας 18-20 ετών κατανεμήθηκαν με τυχαίο
τρόπο σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα (ομάδα παρέμβασης) έλαβε ενημέρωση για το
στρες και τη σεξουαλικότητα, εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης, διαχείριση του
χρόνου και χρήσιμες συμβουλές για την ενδυνάμωση του εαυτού κατά τη διάρκεια
οκτώ εβδομαδιαίων συνεδριών, ενώ η άλλη ομάδα (ομάδα ελέγχου) έλαβε ενημερωτικό
φυλλάδιο για το στρες, τη ρουτίνα και τη σεξουαλικότητα. Τα υποκείμενα
αξιολογήθηκαν ως προς το στρες, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα, την
εστία ελέγχου για την υγεία, τα συμβάντα ζωής, την ικανοποίηση από τη ζωή και
τις σεξουαλικές συμπεριφορές κατά την αρχική και κατά την τελική φάση της
μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αρχική υπόθεση ότι το παρεμβατικό πρόγραμμα θα βελτίωνε τη
σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις επιβεβαιώθηκε εν μέρει, καθώς, ενώ
σημειώθηκε βελτίωση στην «Ικανοποίηση από τη σεξουαλική υγεία», δε σημειώθηκε
σε άλλη μεταβλητή της σεξουαλικότητας κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου. Κατά τη φάση αξιολόγησης
του προγράμματος, οι δυο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
εξής μεταβλητές: «Κοιμάμαι εύκολα» (p = 0.011), «Ξυπνάω ξεκούραστος/η» (p =
0.026), «Ικανοποίηση από τις διάφορες πτυχές της ζωής» (p = 0.017), «Συμπτώματα
στρες» (p = 0.011), «Εσωτερική εστία ελέγχου για την υγεία (HLC1)» (p = 0.01)
και «Αξιολόγηση της γενικής υγείας» (p = 0.009). Επιπλέον, οι συγκρίσεις εντός
της ομάδας παρέμβασης κατέδειξαν μείωση στις μεταβλητές «BMI» (p = 0.011),
«Έχετε στρες;» (p = 0.011), στην υποκλίμακα «Τύχη» του MHLC (p = 0.035),
«Συμπτώματα του στρες» (p = 0.001), ενώ αυξήθηκε η «Ικανοποίηση από τις
διάφορες πτυχές της ζωής» (p = 0.012) και βελτιώθηκε η «Ικανοποίηση από τη
σεξουαλική ζωή» (p = 0.048) και η «Ρουτίνα» (p = 0.013). Τέλος, η ανάλυση εντός
της ομάδας ελέγχου εμφάνισε στατιστικά σημαντική αύξηση στην υποκλίμακα «τύχη»
του MHLC (p = 0.026).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη μελέτη τυχαιοποιημένης
ελεγχόμενης κλινικής παρέμβασης, εστιασμένη στη διαχείριση του στρες και την
προαγωγή της σεξουαλικής και γενικότερης υγείας, η οποία εφαρμόστηκε σε δείγμα
φοιτητών. Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο οι μελλοντικές μελέτες να κατευθυνθούν στο
εμπλουτισμό αντίστοιχων μελετών με την αξιολόγηση βιολογικών δεικτών στρες και
την ουσιαστική εμπλοκή και ευαισθητοποίηση πολλών φορέων μέσα σε ένα οργανωμένο
πλαίσιο δράσης, ούτως ώστε να παγιωθεί η ιδέα ότι ο νέος ενήλικας οφείλει να
ασχοληθεί σοβαρά με τη σεξουαλική του υγεία και ευεξία, χωρίς ταμπού και
προκαταλήψεις.
Λέξεις-κλειδιά:
σεξουαλική υγεία, στρες, νέοι ενήλικες, διαχείριση του στρες, προαγωγή της υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4, 5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
50

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.