Ποιότητα ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο στην τρίτη ηλικία και επιβάρυνση της οικογένειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313495 224 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-08
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Λεκάκης, Χριστίνα Φεστερίδου, Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο στην τρίτη ηλικία και επιβάρυνση της οικογένειας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας ζωής
των ασθενών με στεφανιαία νόσο στη τρίτη ηλικία καθώς και η διερεύνηση της
επιβάρυνσης που υφίστανται οι οικογένειες (φροντιστές), σαν αποτέλεσμα της
φροντίδας που προσφέρουν στους ηλικιωμένους. Η έρευνα διεξήχθη στα Κ.Α.Π.Η.
(Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) του Δήμου Ηλιούπολης και συμμετείχαν
200 άτομα: 100 ηλικιωμένοι, άνδρες και γυναίκες με στεφανιαία νόσο ηλικίας
65-80 ετών και 100 συγγενείς, οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη τους. Τόσο στους
ασθενείς, όσο και στους φροντιστές χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια και συγκεκριμένα:
ανώνυμο ερωτηματολόγιο «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» WHOQOL-BREF στους ασθενείς με
στεφανιαία νόσο και ανώνυμο ερωτηματολόγιο «ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ»
στις οικογένειες των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα
μικρό ποσοστό των ερωτώμενων χαρακτηρίζει την υγεία του κακή. Όλοι όμως οι
συμμετέχοντες έχουν αντιμετωπίσει καρδιολογικά προβλήματα. Αναφορικά με την
επιβάρυνση των φροντιστών, σε γενικές γραμμές διαφάνηκε χαμηλή επιβάρυνση, τόσο
ως προς το οικονομικό, τις καθημερινές δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή,
όσο και ως προς την επιθετική συμπεριφορά, την επίδραση στην υγεία και στη
συμπεριφορά.
Λέξεις-κλειδιά:
Στεφανιαία νόσος, Ποιότητα ζωής, Οικογενειακή επιβάρυνση, Τρίτη ηλικία, Ηλικιωμένοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
100