Προαγωγή της θετικής εικόνας σώματος σε παιδιά της Στ' τάξης δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313546 325 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Καρρά Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τούντας Ιωάννης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τσίτσας Γεώργιος Ε.Ε.ΔΙ.Π Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προαγωγή της θετικής εικόνας σώματος σε παιδιά της Στ' τάξης δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Promotion of positive body image in sixth graders
Περίληψη:
Η μελέτη είχε στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα ενός παρεμβατικού
προγράμματος προαγωγής θετικής εικόνας σώματος σε νεαρούς εφήβους, το οποίο
βασίστηκε στην αύξηση του αλφαβητισμού στα ΜΜΕ και της αυτοεκτίμησης. Οι
συμμετέχοντες ήταν 44 μαθητές της στ’ τάξης. Η ομάδα παρέμβασης έλαβε το
πρόγραμμα διάρκειας 3 ωρών. Η ομάδα ελέγχου έλαβε το πρόγραμμα μετά την
ολοκλήρωση της μελέτης. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν πριν και μετά την
παρέμβαση το ερωτηματολόγιο που μετρούσε τη δυσαρέσκεια για την εικόνα σώματος,
τον αλφαβητισμό στα ΜΜΕ, την εσωτερίκευση των πολιτισμικών προτύπων και την
αυτοεκτίμηση. Στα κορίτσια που συμμετείχαν στην παρέμβαση δεν παρατηρήθηκε
κάποια αλλαγή στις υπό μελέτη μεταβλητές σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα
αγόρια της ομάδας παρέμβασης ανέφεραν υψηλότερο αλφαβητισμό στα ΜΜΕ σε σχέση με
τα αγόρια της ομάδας ελέγχου. Όταν τα αποτελέσματα εξετάστηκαν συνολικά για τα
δυο φύλα παρατηρήθηκε μια σημαντική διαφορά στη μεταβολή της δυσαρέσκειας για
την εικόνα σώματος μεταξύ των δυο ομάδων. Ενώ τα παιδιά της ομάδας ελέγχου
εμφάνισαν αύξηση της δυσαρέσκειας για το σώμα τους, τα παιδιά της ομάδας
παρέμβασης εμφάνισαν μείωση. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η παρέμβαση ήταν
επιτυχής στη μείωση της δυσαρέσκειας για την εικόνα σώματος στα αγόρια και τα
κορίτσια που έλαβαν στο πρόγραμμα.
Λέξεις-κλειδιά:
Εικόνα σώματος, Δυσαρέσκεια για την εικόνα σώματος, Έφηβοι, Πρόληψη, Παρέμβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
163
Αριθμός σελίδων:
132

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.