Προσαρμογή του ενδοθηλίου των καρωτίδων σε ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με το λιπιδαιμικό προφίλ και το κάπνισμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313661 466 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-08-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Ιγνάτιος Οικονομίδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσαρμογή του ενδοθηλίου των καρωτίδων σε ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με το λιπιδαιμικό προφίλ και το κάπνισμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης του πάχους του έσω
μέσου χιτώνα των καρωτίδων με τα επίπεδα λιπιδίων και το κάπνισμα σε ασθενείς
ηλικίας>60ετών.
Στη μελέτη εντάχθηκαν 146 διαδοχικά άτομα από 60 έως 82 ετών, με μέσο όρο
ηλικίας τα 68±5,4 έτη. Οι ασθενείς αποτέλεσαν διαδοχικούς ασθενείς από τα
εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
«ΑΤΤΙΚΟΝ». Σε όλα τα άτομα της μελέτης έγινε κλινική εξέταση η οποία
περιλάμβανε την καταγραφή των σωματομετρικών στοιχείων των ασθενών. Η αρτηριακή
πίεση μετρήθηκε με βάση τις διεθνείς οδηγίες. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες
σχετικά με το κάπνισμα. Οι εξεταζόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες νυν-καπνιστών,
πρώην καπνιστών και μη καπνιστών. Ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σχετικά με το
ιατρικό ιστορικό των εξεταζομένων που περιλάμβανε την ύπαρξη η μη στεφανιαίας
νόσου, νόσου καρωτίδων, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, σακχαρώδη διαβήτη,
αρτηριακής υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας. Επίσης συμπληρώθηκε οικογενειακό
ιστορικό που περιλάμβανε την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου στην οικογένεια του
εξεταζομένου. Επίσης κατεγράφησαν εργαστηριακά ευρήματα από τον ιατρικό φάκελο
των ασθενών.
Όσον αφορά το κάπνισμα, το πάχος έσω μέσου χιτώνα διέφερε ανάλογα με τις
καπνιστικές συνήθειες του ασθενούς (p=0,027). Δηλαδή οι μη-καπνιστές είχαν ΙΜΤ
1,343±0,023, οι πρώην καπνιστές είχαν 1,358±0,031 και οι νυν καπνιστές 1,352±0,
029. Επίσης, οι πρώην και νυν καπνιστές είχαν μεγαλύτερο ΙΜΤ σε σχέση με τους
μη-καπνιστές (Όλα τα p<0,05). Όσον αφορά τα επίπεδα LDL, βρέθηκε στατιστικά
οριακή θετική συσχέτιση μεταξύ IMT και επιπέδων LDL (r=0,153, p=0,064). Όσον
αφορά τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, βρέθηκε στατιστικά οριακή θετική συσχέτιση
μεταξύ IMT και επιπέδων τριγλυκεριδίων (r=0,154, p=0,06), ενώ η HDL σχετίστηκε
ισχυρά αρνητικά με το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα (r=-0,396, p<0,001).
H παρουσία υπέρτασης, το κάπνισμα, η υπερχοληστερολαιμία και το οικογενειακό
ιστορικό ΣΝ σχετίζονται ανεξάρτητα με το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα στην
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα >60ετών των ασθενών. Η μέτρηση του πάχους μέσω έσω
χιτώνα αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη και ένα χρήσιμο εργαλείο για την
ανίχνευση της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας ακόμα και σε ασθενείς >60 ετών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλικιωμένοι ασθενείς, Κάπνισμα, Λιπιδαιμικό προφίλ, Αθηρoσκλήρωση, Καρωτίδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
36