Συνδυασμοί γονιδιακών πολυμορφισμών ESR1 και FSHR ως εργαλείο πρόγνωσης πτωχής ωοθηκικής απόκρισης στη θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313999 328 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-24
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Καλαντζόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δ. Λουτράδης, Κ. Καλλιανίδης, Κ. Στεφανίδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνδυασμοί γονιδιακών πολυμορφισμών ESR1 και FSHR ως εργαλείο πρόγνωσης πτωχής ωοθηκικής απόκρισης στη θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
υΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καθώς ο τομέας της αναπαραγωγικής ιατρικής αποτελεί σήμερα ένα πεδίο διαρκών
εξελίξεων και συναρπαστικής προόδου, τόσο σε ερευνητικό όσο και φαρμακο-
οικονομικό επίπεδο, η εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως αυτός της
φαρμακογενετικής ανάλυσης, αποκτά έναν αυξανόμενο αριθμό υποστηρικτών, κάτι που
προκύπτει από την ανάγκη για την συνεχή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων
πρωτοκόλλων, προκειμένου αυτά να αποτελούν αποτελεσματικότερες και πιο ασφαλείς
θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.
Τα γονίδια που έχουν κυρίως απασχολήσει την πλειονότητα των ερευνητικών ομάδων
έως σήμερα αφορούν αυτό του υποδοχέα της FSH (FSHR) και των οιστρογονικών
υποδοχέων α και β (ERα, ERβ).
Σε αυτή την εργασία μελετάται η παρουσία και επιχειρείται η ποσοτικοποίηση δύο
χαρακτηριστικών πολυμορφισμών του υποδοχέα της FSH (Ser680Asn) και του
οιστρογονικού υποδοχέα ESR1 (Pvu II) σε υπογόνιμες ασθενείς στον ελληνικό
πληθυσμό. Επιπλέον, επιχειρείται η διερεύνηση κάποιου πιθανού συσχετισμού των
πολυμορφισμών (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) και της έκβασης ενός κύκλου
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 215 γυναίκες με φυσιολογική ωοθυλακιορρηξία, οι
οποίες προσήλθαν στο Τμήμα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, στη Μονάδα Εξωσωματικής
γονιμοποίησης (IVF Unit) της 1ης Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του
Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα». Όλες οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στη μελέτη
παρουσίαζαν πρόβλημα υπογονιμότητας από ενός τουλάχιστον έτους.
Κατά την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν με βάσει την παρουσία κάθε
πολυμορφισμού ξεχωριστά, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις στο βιοχημικό και κλινικό προφίλ των ασθενών. Επίπλεον, παρόλο
που φάνηκε μια τάση για χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων σε ασθενείς που έφεραν τον
γονότυπο Asn/Asn, αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική.
Τα συλλεχθέντα δεδομένα μελετήθηκαν και συνδυαστικά, αναφορικά με την παρουσία
των πολυμορφισμών των δύο διαφορετικών γονιδίων στην ίδια ασθενή. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της εργασίας, ο συνδυασμός CC/AA συσχετίζεται με
πτωχό προφίλ πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, μικρό αριθμό συλλεχθέντων ωαρίων και
χαμηλό ποσοστό κυήσεων.
Συμπερασματικώς, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται φανερώνουν ότι η
φαρμακογενετική προσέγγιση κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη ένας μόνο γενετικός
δείκτης δεν συμβαδίζει με την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει διαδικασίες όπως η
ωοθηκική διέγερση, η εμφύτευση και η κύηση, αποδεικνύοντας ότι τα
πολυπαραγοντικά φαινόμενα έχουν ανάγκη πολυπαραγοντικής φαρμοκογενετικής
προσέγγισης.
Λέξεις-κλειδιά:
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, πτωχή ωοθηκική απόκριση, γονιδιακοί πολυμορφισμοί, ESR1 , FSHR
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3-4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
72

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.