Συσχέτιση των γυναικών που υποβάλλονται σε πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με την ύπαρξη πολυμορφισμών στο γονίδιο FOXO3A και τον αριθμό επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών (ΤΑ)n στο γονίδιο του ESR 1.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314074 370 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βρέκα Μαλαματή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λουτράδης, Πέτρος Δρακάκης, Κωνσταντίνος Καλλιανίδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση των γυναικών που υποβάλλονται σε πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με την ύπαρξη πολυμορφισμών στο γονίδιο FOXO3A και τον αριθμό επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών (ΤΑ)n στο γονίδιο του ESR 1.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The relation between the presence of FOXO3A polymorphisms and (TA) n repeated sequence of ESR1 in women undergoing IVF.
Περίληψη:
Κατά την παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η συσχέτιση της εμφάνισης των
πολυμορφισμών του FOXO3A και της επαναλαμβανόμενης αλληλουχίας (TA)n του ESR1
σε γυναίκες μάρτυρες και γυναίκες που χαρακτηρίζονται ως poor responders . Ο
ένας από τους δύο πολυμορφισμούς του FOXO3A (3A .7) βρέθηκε σε ποσοστό που
προσεγγίζει το 50% σε γυναίκες poor responders εν αντιθέσει με τον δεύτερο προς
μελέτη πολυμορφισμό (3Α .6 ) που δεν υπήρχε σε καμία από τις δύο ομάδες
γυναικών (poor responders και ομάδα ελέγχου). Όσον αφορά το μήκος της
επαναλαμβανόμενης αλληλουχίας οι γυναίκες στην ομάδα ελέγχου είχαν κατά μέσο
όρο περισσότερες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες ΤΑ, από ότι οι γυναίκες poor
responders. Συμπερασματικά, οι πολυμορφισμοί που μελετήθηκαν στην παρούσα
μελέτη, δύναται να χρησιμοποιηθούν ως μοριακοί δείκτες για την αξιολόγηση
γυναικών που εντάσσονται σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Λέξεις-κλειδιά:
ESR1, FOXO3a, Πολυμορφισμοί, Πτωχές απαντήτριες, Εξωσωματική γονιμοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
97

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.