Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι για τη διερεύνηση της Ι.Φ.Ν.Ε. στην παιδική ηλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314146 456 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καρύδης Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθυμία Αλεξοπούλου, Νικόλαος Κελέκης, Αικατερίνη Μαλαγάρη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι για τη διερεύνηση της Ι.Φ.Ν.Ε. στην παιδική ηλικία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως το Υπερηχογράφημα και η Εντερογραφία
υπό Υπολογιστική ή Μαγνητική Τομογραφία, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη
μη επεμβατική διάγνωση και παρακολούθηση της ΙΦΝΕ στην παιδική ηλικία. Αυτές οι
απεικονιστικές μέθοδοι είναι εξαιρετικά χρήσιμες στην εκτίμηση της πορείας της
νόσου, στην ανταπόκριση στη θεραπεία, καθώς και την παρουσία επιπλοκών, τόσο σε
εντερικό όσο και σε εξωαυλικό επίπεδο.
Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να επισημάνει κυρίως τη σπουδαιότητα των
τεχνικών της Υπολογιστικής και Μαγνητικής Εντερογραφίας στην ανάδειξη των
εντερικών και εξωαυλικών ευρημάτων στα παιδιά με ΙΦΝΕ.
Λέξεις-κλειδιά:
ΙΦΝΕ, Εντερογραφία, Υπολογιστική τομογραφία, Μαγνητική τομογραφία, Παιδιά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
37

document.pdf
960 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.