Τα νανοσωματίδια ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους : βιβλιογραφική επισκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314224 208 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γκαγκανάσιου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Ευσταθόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα νανοσωματίδια ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους : βιβλιογραφική επισκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Nanoparticles as contrast agents in MRI , CT and Ultrasound imaging: A review
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης των νανοσωματιδίων ως σκιαγραφικών
μέσων στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογραφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Η εκτεταμένη ερευνα στο διαδίκτυο και τις ιατρικές ιστοσελίδες
αναζήτησης ανέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον της διεθνους επιστημονικής κοινότητας
για την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στην ιατρική απεικόνιση. Τα νανοσωματίδια
λόγω της μεγάλης δυναμικής τους ως φορείς σκιαγραφικών μέσων και θεραπευτικών
ουσιών, της δυνατότητας εκλεκτικής σύνδεσής τους με κύτταρα και πρωτείνες του
οργανισμού, καθώς και λόγω της μακράς παραμονής τους στον ενδαγγειακό χώρο,
καθίστανται νέας γενιάς σκιαγραφικά μέσα σε εφαρμογές μοριακής απεικόνισης.
Σημαντική είναι και η έρευνα γύρω απο την βιοσυμβατότητα των υλικών κατασκευής
τους με βασικό άξονα την ελάττωση της τοξικότητας τους και τον έλεγχο της
βιοσυσσώρευσης των προιόντων αποδόμησής τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρηση των νανοσωματιδίων εχει ήδη δωσει τα πρωτα σημαντικά
κλινικά αποτελέσματα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογραφο, ενώ και οι
εφαρμογές των νανοσωματιδίων χρυσού στον αξονικό τομογράφο, και των
νανοφυσαλίδων στους υπερήχους, επιβεβαιώνουν, μέσα απο τις πρωτες προκλινικές
έρευνες, την υπεροχή τους στην μοριακή απεικόνιση.
Λέξεις-κλειδιά:
Νανοσωματίδια, Μαγνητικός συντονισμός, Αξονική τομογραφία, Οξείδια σιδήρου, Νανοφυσαλίδες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
74

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.