Το άγχος στους καρδιολογικούς ασθενείς που φέρουν εμφυτεύσιμες συσκευές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314272 576 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-27
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καλφοπούλου Κωνσταντία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χ. Παπαγεωργίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το άγχος στους καρδιολογικούς ασθενείς που φέρουν εμφυτεύσιμες συσκευές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην ηλεκτροφυσιολογία της καρδιάς, στην κατάλυση
αρρυθμιογόνων εστιών και στις εμφυτεύσιμες συσκευές διαχείρισης του καρδιακού
ρυθμού έφεραν σημαντικές προόδους στους τομείς της διάγνωσης και της θεραπείας
των καρδιακών αρρυθμιών.
Οι πρώτοι βηματοδότες εμφανίστηκαν το 1932. Η πρώτη εμφύτευση απινιδωτή έγινε
το 1980 στο νοσοκομείο Johns Hopkins.
Οι βηματοδότες έχουν ως βασική λειτουργία την παραγωγή ηλεκτρικών παλμών. Είναι
μονοεστιακοί ή διπλοεστιακοί. Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση ή θεραπεία καρδιακού
επανασυγχρονισμού συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιακής ανεπάρκειας.
Οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές με το ισχυρό ηλεκτρικό σοκ που παράγουν, επαναφέρουν
την καρδιακή λειτουργία μετά από κοιλιακή μαρμαρυγή.
Το άγχος, είτε ως συγκινησιακή αντίδραση, είτε ως πολυδιάστατο κλινικό
σύμπτωμα, είτε ως έκφραση ανησυχιών (κοινωνικό-οικονομικές), είτε ως εκδήλωση
συμπεριφορών, αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με εμφυτεύσιμες συσκευές και
επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους, όπως αυτή εκφράζεται – μελετάται από ένα
ευρύ φάσμα επιστημών.
Συνήθεις αρνητικές επιπτώσεις μετά την εμφύτευση είναι το άγχος, η κατάθλιψη,
οι κρίσεις πανικού, ο φόβος για ένα ενδεχόμενο σοκ, με αποτέλεσμα τη
δυσλειτουργικότητα και την κοινωνική απομόνωση των ασθενών.
Η διεπιστημονική ομάδα προσεγγίζοντας τους ασθενείς με εμφυτεύσιμες συσκευές,
μπορεί να τους υποστηρίξει – καθοδηγήσει ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη μιας
εμφυτεύσιμης συσκευής.
Λέξεις-κλειδιά:
Βηματοδότης, Απινιδωτής, Εμφύτευση, Άγχος, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
45

document.pdf
388 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.