Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314279 152 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-13
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτης Χρούσος Γεώργιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The occupational stress and job satisfaction of health professionals in public hospitals
Περίληψη:
Το εργασιακό στρες αποτελεί μια παράμετρο ιδιαίτερα καθοριστική για την
αποτελεσματικότητά στην εργασία. Πρόκειται δηλαδή για ένα καθολικό στοιχείο,
που ξεπερνά το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης ή την ιεραρχική θέση του
εργαζόμενου και αγγίζει ποικίλες διαστάσεις της εργασιακής του συμπεριφοράς. Η
παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και την αξιολόγηση του εργασιακού
στρες και το πώς αυτό συσχετίζεται με την επαγγελματική ικανοποίηση στους
επαγγελματίες υγείας σε δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Δηλαδή, έχει στόχο να
προσθέσει στοιχεία και να καλύψει ερευνητικά κενά στη διερεύνηση ανάμεσα στο
εργασιακό στρες και στην επαγγελματική ικανοποίηση, καθώς και τις σύμπλοκες
πτυχές που ενυπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις δύο συνισταμένες. Το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης, έγκειται στη συγκριτική παρουσίαση του
εργασιακού στρες και της επαγγελματικής ικανοποίησης, λαμβάνοντας υπόψιν και
τους διαμεσολαβητικούς παράγοντες επηρεασμού των δυο αυτών συνισταμένων. Η
μελέτη διεξήλθε σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα των Υγειονομικών Περιφερειών
του Νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον
Σεπτέμβριο του 2014. Τα ερευνητικά ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης
αναδεικνύουν την ανάγκη λήψης μέτρων όσον αφορά τη μείωση του εργασιακού στρες
και την αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας.
Φιλοδοξούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης του εργασιακού
στρες και της επαγγελματικής ικανοποίησης, με στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων
μείωσης του εργασιακού στρες σε επαγγελματίες υγείας και κατά συνέπεια την
αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, που θα επιφέρει αυξημένη παραγωγικότητα
των επαγγελματιών υγείας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας και τη μείωση
του φαρμακευτικού ή άλλου κόστους που σχετίζεται με το εργασιακό στρες, καθώς
και τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρες, Εργασιακό στρες, Επαγγελματική ικανοποίηση, Επαγγελματίες υγείας, Νοσηλευτικά ιδρύματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
65