Χαρακτηριστικά που οδηγούν στην απόφαση για λήψη ειδικότητας νευρολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314489 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σαρρή Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πανδής Διονύσιος, Κυρώζης Ανδρέας, Παπαδημητρίου Λίλα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηριστικά που οδηγούν στην απόφαση για λήψη ειδικότητας νευρολογίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η επιλογή ιατρικής ειδικότητας αποτελεί σημαντικό βήμα για τον νέο ιατρό, καθώς
από αυτήν διαμορφώνεται η μελλοντική του καριέρα και επηρεάζεται η
επαγγελματική του ζωή. Δυστυχώς στον Ελλαδικό χώρο λίγες μελέτες έχουν
πραγματοποιηθεί για τους παράγοντες επιλογής ιατρικής ειδικότητας. Η παρούσα
εργασία εστιάζει στους ειδικευόμενους νευρολογίας και στους παράγοντες που
οδηγούν στην λήψη απόφασης ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.
Για το σκοπό αυτό, ερωτήθηκαν με χρήση ερωτηματολογίου 100 ειδικευόμενοι
νευρολογίας που επιλέχτηκαν τυχαία από πανεπιστημιακά και κρατικά νοσοκομεία
της Αττικής, της επαρχίας καθώς και από χώρες της Ε.Ε. Συνολικά απάντησαν 95
άτομα με 93 έγκυρα ερωτηματολόγια.( 27 άτομα από το εξωτερικό, 66 από την
Ελλάδα. 44 άνδρες. 49 γυναίκες). Το ερωτηματολόγιο συγκέντρωνε πληροφορίες για
κοινωνικοδημογραφικα χαρακτηριστικα καθώς και για διαφορους παράγοντες
επιρροής. Με την βοήθεια στατιστικής ανάλυσης πρόεκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα
καθώς αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάποιους παράγοντες
ανάμεσα σε άντρες –γυναίκες και σε ειδικευόμενους του εξωτερικού-εσωτερικού.
Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιρροής αναδείχτηκαν η προοπτική
επαγγελματικής αποκατάστασης, τα ωράρια εργασίας καθώς και η επιρροή από
συγγενικό πρόσωπο ιατρό. Ελάχιστα επηρέασαν οι οικονομικές απολαβές της
συγκεκριμένης ειδικότητας, ενώ ο χρόνος αναμονής επηρέασε πολύ λιγότερο από
τους μισούς.
Λέξεις-κλειδιά:
Νευρολόγος, Ειδικότητα, Απόφαση, Καριέρα, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
53