Χαρακτηριστικά που οδηγούν στην απόφαση για λήψη ειδικότητας της Καρδιολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314492 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σαρρή Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρος Γεώργιος, Γκατζούλης Κωνσταντίνος, Ξάνθος Θεόδωρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηριστικά που οδηγούν στην απόφαση για λήψη ειδικότητας της Καρδιολογίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Mετά την απόκτηση του πτυχίου τους, οι νέοι ιατροί καλούνται να πάρουν μια
καθοριστική απόφαση για την μελλοντική τους επαγγελματική πορεία, την επιλογή
της ειδικότητας που θα ακολουθήσουν. Η επιλογή αυτή είναι μια καθοριστική
απόφαση για τη μελλοντική ζωή τους. Η διαμόρφωση της απόφασης για την
ειδικότητα που θα ακολουθήσει ένας νέος ιατρός γίνεται σε διάφορα στάδια, από
το προπτυχιακό επίπεδο μέχρι και αρκετά χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου ,
με πολλούς μάλιστα να αλλάζουν την αρχική επιλογή τους. Αρκετοί παράγοντες
συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης.
Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη με χρήση ερωτηματολογίου, με σκοπό τη
διερεύνηση και την ερμηνεία των παραγόντων που επηρέασαν την απόφαση επιλογής
της ειδικότητας Καρδιολογίας ανάμεσα στους ειδικευόμενους καρδιολόγους. Ο
παράγοντας που αξιολογήθηκε ως σημαντικότερος από τους ερωτηθέντες ήταν η
επαγγελματική αποκατάσταση και ακολούθησαν οι οικονομικοί παράγοντες, ο χρόνος
αναμονής και η παρότρυνση από τους γονείς. Δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε κανέναν από τους παράγοντες, ούτε και μεταξύ των
ατόμων που εξασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα όταν συγκρίθηκαν με τους Έλληνες
που ειδικεύονται στο εξωτερικό.
Δεδομένου ότι η επιλογή της ιατρικής ειδικότητας αποτελεί μια από τις
σοβαρότερες και πλέον κρίσιμες αποφάσεις για κάθε απόφοιτο ιατρικής σχολής,
απαιτείται πιο συστηματική πληροφόρηση και καθοδήγηση των νέων ιατρών ώστε να
κάνουν την ορθότερη επιλογή.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιολογία, Ειδικότητα, Επιλογή, Καριέρα, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
49