Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών Bασικής Yποστήριξης της Zωής και Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των σεμιναρίων BLS/AED

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314494 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-12
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπατίλα Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδημητρίου Λίλα καθηγήτρια, Ξάνθος Θεόδωρος, Ιακωβίδου Νίκη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών Bασικής Yποστήριξης της Zωής και Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των σεμιναρίων BLS/AED
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Παρά τις σημαντικές προσπάθειες των διεθνών και τοπικών οργανισμών να
βελτιώσουν την απόκτηση και διατήρηση της γνώσης των διασωστών, αυτό παραμένει
ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόβλημα. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τα
χαρακτηριστικά εκείνα των εκπαιδευτών, τα οποία μπορεί να βελτιώσουν την
εκπαίδευση στα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής/ Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή.
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να βαθμολογηθούν οι
ικανότητες των εκπαιδευτών. Οι ερωτήσεις δομήθηκαν με τρόπο επελεγμένο να
αντανακλά τη συνολική ικανότητα των εκπαιδευτών, η οποία συνίσταται στην
ικανότητά τους να είναι προσιτοί, οργανωτικοί, στην ικανότητά τους να
παρουσιάζουν τις έννοιες με ενδιαφέροντα και απλό τρόπο, να διεγείρουν το
ενδιαφέρον για το μάθημα και την ικανότητα να επιτυγχάνουν τον εκπαιδευτικό
τους στόχο. Κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε με αριθμητική κλίμακα από το ένα έως το
πέντε. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στο τέλος κάθε σεμιναρίου, πριν την
τελική αξιολόγηση.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη, 285 υποψήφιοι, 83 (29,1%) άνδρες και 202
(70,9%) γυναίκες, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Η ικανότητα των εκπαιδευτών να
είναι προσιτοί και να ενθαρρύνουν την έκφραση αποριών και ερωτήσεων
βαθμολογήθηκε με 4,7064, ενώ η οργανωτική τους ικανότητα βαθμολογήθηκε με
4,6959. Η ικανότητα των εκπαιδευτών να παρουσιάζουν τις έννοιες με ενδιαφέροντα
και απλό τρόπο βαθμολογήθηκε με 4,6842 και η ικανότητά τους να διεγείρουν το
ενδιαφέρον για το μάθημα είχε μέσο όρο 4,7187. Στην ερώτηση 3 η βαθμολογία των
υποψηφίων συσχετίστηκε θετικά με τη μέση εκπαιδευτική εμπειρία της διδακτικής
ομάδας (p=0,047, Spearman Coefficient=0,118). Το άρρεν φύλο, το νοσηλευτικό
επάγγελμα και η εμπειρία συσχετίστηκαν με ευνοϊκή βαθμολογία σε όλες τις
ερωτήσεις.
Συμπέρασμα: Το άρρεν φύλλο, το νοσηλευτικό επάγγελμα και η εκπαιδευτική
εμπειρία συσχετίστηκαν με την απόδοση των εκπαιδευτών.
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Αναζωογόνηση, Σεμινάρια, Απόδοση, Βελτίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
79

document.pdf
1013 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.