Χημειοεμβολισμοί με πολύ μικρά σφαιρίδια. Πρώτη κλινική εφαρμογή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314507 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-23
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Λάμπρου Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν. Καθ. Αικατερίνη Μαλαγάρη (επιβλέπουσα), Επ. Καθ. Ευθυμία Αλεξοπούλου, Λεκτ. Αικατερίνη Χαντζημιχαήλ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χημειοεμβολισμοί με πολύ μικρά σφαιρίδια. Πρώτη κλινική εφαρμογή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της Διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να περιγραφούν όλα εκείνα τα
μικροσωματίδια (μικροσφαιρίδια ως επί τω πλείστον λόγω σχήματος), τα οποία
δύναται να χρησιμοποιηθούν στις διακαθετηριακές χημειοεμβολικές μεθόδους
θεραπείας, που εφαρμόζονται στην Επεμβατική Ακτινολογία σήμερα.
Επιπλέον παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι έως τώρα (έως και την χρονική
περίοδο συγγραφής αυτού του κειμένου) κλινικές εφαρμογές χρήσης των
μικροσφαιριδίων προς χημειοεμβολισμό, που έχουν δημοσιευθεί ή έχουν
παρουσιασθεί σε μεγάλα ιατρικά συνέδρια, σαν ολοκληρωμένες μελέτες ή σαν πρόωρα
αποτελέσματα μελετών σε εξέλιξη, από το έτος 2009 έως και σήμερα.
Ως « πολύ μικρά σφαιρίδια » θεωρούμε κατά σύμβαση αυτά τα μικροσφαιρίδια
κατάλληλα για χημειοεμβολισμούς κακοήθων όγκων ή μεταστάσεων, τα οποία έχουν
μέγεθος (διάμετρο κατά βάση) κάτω από 100μm (ως μονάδα μέτρησης το 1μm ισούται
με 10³ του χιλιοστού).
Αρκετές πληροφορίες που παρατίθενται στην συγκεκριμένη μελέτη, κυρίως όσον
αφορά τις ιδιότητες και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των μικροσφαιριδίων,
προέρχονται από διαθέσιμη βιβλιογραφία των εταιρειών παρασκευής και διάθεσης
των προϊόντων αυτών.
Γίνεται επίσης μια εκτενή αναφορά στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και στο
θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά την ορθή εφαρμογή των διακαθετηριακών
διαρτηριακών χημειοεμβολικών μεθόδων θεραπείας και αναλύονται όλα εκείνα τα
δεδομένα που διέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των μεθόδων αυτών.
Λέξεις-κλειδιά:
Χημειοεμβολισμός, Μικροσφαιρίδια, Εμβολισμός, Όγκοι, Ήπαρ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
349
Αριθμός σελίδων:
167

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.