Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα: αξιολόγηση παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης της συντροφικής βίας σε μαθητές/ριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314553 320 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Τσιριγώτη Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεμελή Όλγα, Γιοβαζιολιάς Θεόδωρος, Τούντας Ιωάννης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα: αξιολόγηση παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης της συντροφικής βίας σε μαθητές/ριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Building healhy relationships between the sexes: evaluation of a secondary school primary prevention intervention of intimate partner violence
Περίληψη:
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση του αντίκτυπου μιας παρέμβασης
ευαισθητοποίησης των εφήβων ως προς την αύξηση της ορθότητας των γνώσεών τους
για τη βία στις ρομαντικές/ερωτικές
σχέσεις και την τροποποίηση των στερεοτυπικών τους αντιλήψεων όσον αφορά τους
κοινωνικούς ρόλους των φύλων αλλά και των στάσεών τους για τη βία, με απώτερο
στόχο τη μείωση της ανοχής τους στη συντροφική βία. Η παρέμβαση
πραγματοποιήθηκε σε μαθητές/-ριες (n = 46) δύο τμημάτων της Γ’ Τάξης ενός
Γυμνασίου, ηλικίας 14-15 ετών (αγόρια, n = 17, κορίτσια, n = 29) και είχε
διάρκεια 6 διδακτικές ώρες.
Το ερευνητικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν απλό πειραματικό με εντός των
υποκειμένων χειρισμό της μεταβλητής “χρόνος μέτρησης” (πριν-μετά την
παρέμβαση). Τα αποτελέσματα έδειξαν μετατόπιση των
στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων που είχαν οι
μαθητές/ριες και των δύο ομάδων πριν από την παρέμβαση προς μια μη στερεοτυπική
τοποθέτηση μετά την παρέμβαση στη πλειοψηφία των διαστάσεων που αξιολογήθηκαν.
Επίσης, μετά την παρέμβαση βελτιώθηκε η ορθότητα των γνώσεών τους για τις
μορφές της συντροφικής βίας. Ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς την
απόρριψη των μύθων που επικρατούν γύρω από το φαινόμενο της συντροφικής βίας
αλλά και
ως προς τη μείωση του βαθμού ανοχής των μαθητών/-ριών στη χρήση σωματικής βίας
από αγόρι προς κορίτσι και το αντίστροφο. Επίσης, οι μαθητές/-ριες του 1ου
τμήματος μείωσαν στατιστικά σημαντικά το βαθμό ανοχής τους μετά την παρέμβαση
σε 5 από 9 περιπτώσεις που δικαιολογούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών.
Γενικά, φάνηκε ότι οι δύο ομάδες διέφεραν μεταξύ τους τόσο στις προ- όσο και
στις μετά-μετρήσεις οι οποίες ήταν πάντα υπέρ της 1ης ομάδας. Η αξιολόγηση του
αντίκτυπου αυτού του -μικρής διάρκειας- προγράμματος είναι θετική ως προς την
αύξηση των γνώσεων των εφήβων και τη μείωση των περισσότερων εκ των ανεκτικών
στάσεών τους στη χρήση της βίας. Συνεπώς, συστήνεται η
επανάληψη εφαρμογής του προγράμματος σε μεγαλύτερη κλίμακα και περαιτέρω έρευνα
για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτογενής πρόληψη, Συντροφική βία/βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, Παρέμβαση, Αξιολόγηση, Έφηβοι/-ες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
xii, 174