Ψυχοφυσική μελέτη της κατηγοριοποίησης της διεύθυνσης στο χώρο σε ασθενείς με ατροφία ιπποκάμπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314623 307 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-08
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ευθυμιοπούλου Ευθυμία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νίκος Σμυρνής, Αναπληρωτής Καθηγητής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινήτειο Ν/Κ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοφυσική μελέτη της κατηγοριοποίησης της διεύθυνσης στο χώρο σε ασθενείς με ατροφία ιπποκάμπων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην μελέτης μας εξετάσαμε το φαινόμενο oblique σε δέκα ασθενείς με ατροφία
ιπποκάμπων (HP), οι οποίοι χωρίστηκαν σε δυο ομάδες (ασθενείς με ήπια ατροφία
HP και ασθενείς με βαριά HP) και σε δέκα άτομα από το φυσιολογικό πληθυσμό. Η
ατροφία HP υπολογίστηκε μέσω της οπτικής αναλογικής κλίμακας Scheltens
(Scheltens et al.,1992). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μια ψυχοφυσική δοκιμασία,
όπου έπρεπε να ευθυγραμμίσουν ένα βέλος προς μια κουκκίδα-στόχο. Το φαινόμενο
oblique αναλύθηκε μέσω δυο δεικτών, του Μ.Ο του gain του DE και τη SD του
DE.Αποδείχθηκε ότι η κατηγοριοποίηση του χώρου που υποδηλώνει το oblique effect
υπάρχει και στους ασθενείς με ατροφία HP. Αυτή η κατηγοριοποίηση του χώρου
βασίζεται στο ανώτερο γνωστικό επίπεδο επεξεργασίας (Class 2) του φαινομένου
αυτού, ίσως λοιπόν ο HP από μόνος του να μη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για
το Class 2 του φαινομένου και να εμπλέκονται άλλες ανατομικές περιοχές μαζί με
τη περιοχή του ιπποκάμπου ή ένα πιο σύνθετο ανατομικό δίκτυο. Αποδείξαμε
επίσης, ότι όσο αυξάνεται η ατροφία HP μειώνεται η ακρίβεια στόχευσης
ανεξάρτητα από τη διεύθυνση. Άρα ο HP διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ακρίβεια
στόχευσης ή πιθανόν η βλάβη στο βρεγματικό λοβό να οφείλεται για αυτό το εύρημα
Λέξεις-κλειδιά:
Iππόκαμπος, Kατηγοριοποίηση, Ψυχοφυσική, Βελάκι, Διεύθυνση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
19

document.pdf
423 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.