Ψυχοφυσικός προσδιορισμός του αισθητηριακού ουδού της συναισθηματικής έκφρασης του προσώπου: κλινικό-εργαστηριακή μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314625 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κάνδιας Μιλτιάδης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοφυσικός προσδιορισμός του αισθητηριακού ουδού της συναισθηματικής έκφρασης του προσώπου: κλινικό-εργαστηριακή μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να εισάγει τον αναγνώστη στην επικείμενη μελέτη
που θα λάβει χώρα υπό την αιγίδα του τμήματος ψυχοφυσιολογίας του ΕΠΙΨΥ και η
οποία θα διερευνήσει με ψυχοφυσικές μεθόδους, την συσχέτιση παραγόντων που
επηρεάζουν τον αισθητηριακό ουδό αντίληψης του οπτικού ερεθίσματος που προκαλεί
την αναγνώριση της έκφρασης συναισθήματος στα πρόσωπα των άλλων. Οι παράγοντες
των οποίων η επίδραση θα μελετηθεί σύμφωνα με την ερευνητική μας υπόθεση είναι
οι εξής: το επάγγελμα, η προσωπικότητα και οι μηχανισμοί άμυνας του Εγώ. Για
την εξοικείωση του αναγνώστη με την συλλογιστική της μελέτης, της ψυχοφυσικής,
και της έρευνας γύρω από την αναγνώριση της έκφρασης συναισθήματος στα πρόσωπα
των άλλων, παρατίθενται στο γενικό μέρος, οι βασικές αρχές και έννοιες της
ψυχοφυσικής, καθώς και οι κλινικές εφαρμογές της ψυχοφυσικής έρευνας στην
αναγνώριση εκφράσεων συναισθημάτων σε ψυχιατρικούς πληθυσμούς. Στο ειδικό μέρος
στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις, ο σκοπός διεξαγωγής, η
μεθοδολογία της έρευνας και η μέχρι στιγμής πρόοδος της μελέτης. Τέλος, στη
συζήτηση περιγράφονται οι εφαρμογές των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στον τομέα
της προαγωγής ψυχικής.
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχοφυσικός, Συναισθηματική, Αισθητηριακός ουδός, Αναγνώριση συναισθήματος, Συναισθηματική έκφραση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
296
Αριθμός σελίδων:
102

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.