‘’Μελέτη των ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών και των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων σε ασθενείς που αξιολογήθηκαν από το Τμήμα της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής’’

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315244 444 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-28
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μπουτσελάκου Ελένη
Σπανού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Χριστοδούλου,αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
‘’Μελέτη των ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών και των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων σε ασθενείς που αξιολογήθηκαν από το Τμήμα της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής’’
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
H Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική ασχολείται με νοσηλευομένους στο
γενικό νοσοκομείο.
Μελετήθηκαν 100 ασθενείς της ΔΣΨ με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και των
ψυχομετρικών εργαλείων HADS και MHC-SF, για τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά
ασθενών με απόπειρα αυτοκαταστροφής, οργανικό ψυχοσύνδρομο, ιστορικό
κατάθλιψης, πολυνοσηρότητα και τις πιθανές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, τη
σοβαρότητα του κλινικού αποτελέσματος και το μηχανισμό αλληλεπίδρασης στα
φάρμακα εισόδου των ψυχιατρικών ασθενών και ψυχιατρικών και καρδιολογικών
ασθενών.
Τα πολλαπλά χρόνια νοσήματα σε σύγκριση με το ένα δε φάνηκαν να επηρεάζουν
στατιστικώς σημαντικά τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και ευεξίας των ασθενών.
Στις απόπειρες επικρατούσαν οι γυναίκες, η κατάθλιψη και η φαρμακευτική
μέθοδος, με αναλγητικά και βενζοδιαζεπίνες. Οι ασθενείς με οργανικό
ψυχοσύνδρομο συχνά ανέφεραν διαταραχες ύπνου προ της νοσηλείας που όμως δεν
ανεδείχθησαν ως προβλεπτικός παραγοντας. Το ιστορικό κατάθλιψης αφορούσε
συχνότερα μεσήλικες, μόνους, με χρόνιο νόσημα. Βρέθηκαν υψηλά ποσοστά αποπειρών
αυτοκαταστροφής, μη συμμόρφωσης στην αγωγή και υψηλής βαθμολόγησης HADS η
οποία συσχετίστηκε αρνητικά με την ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία.
Οι μισοί ασθενείς είχαν ψυχιατρικό ιστορικό. Περίπου το 60% εμφάνισε πιθανή
αλληλεπίδραση.Οι περισσότερες ήταν φαρμακοδυναμικές και δε χρειαζόταν να
αλλάξει το θεραπευτικό σχήμα. Ωστόσο το 35% των φαρμακοκινητικών επιβαλλόταν
να αποφευχθούν. Κατά τη συσχέτιση της ψυχικής νόσου και της συχνότητας πιθανών
αλληλεπιδράσεων, πρώτη σε διαγνώσεις ήταν η κατάθλιψη, ενώ σε συχνότητα η
ψύχωση. Οι καρδιολογικοί με ψυχιατρικό ιστορικό ήταν το 15%. Περίπου το 87%
εμφάνιζε πιθανή αλληλεπίδραση, κυρίως μεταξύ ψυχιατρικού και άλλου φαρμάκου.
Στις μισές επιβαλλόταν τροποποίηση, ανεξαρτήτως μηχανισμού αλληλεπίδρασης. Οι
αλληλεπιδράσεις ψυχιατρικών φαρμάκων ήταν κυρίως φαρμακοδυναμικές και ήπιες,
ενώ οι περισσότερες φαρμακοκινητικές απαιτούσαν παρακολούθηση.
Συμπερασματικά καταδεικνύεται ο βασικός ρόλος της ΔΣΨ στο γενικό νοσοκομείο.
Λέξεις-κλειδιά:
Διασυνδετική ψυχιατρική, Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, Απόπειρα αυτοκαταστροφής, Οργανικό ψυχοσύνδρομο, Συννοσηρότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
58

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.