Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών Pax9 και Bmp4 σε κεντρικά και περιφερικά γιγαντοκυτταρικά κοκκιώματα των γνάθων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315261 145 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γκίλας Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλεξάνδρα Σκλαβούνου, Καθηγήτρια, ?ιευθύντρια του Εργαστηρίου της Στοματολογίας, Ευανθία Χρυσομάλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματολογίας, Κωνσταντίνος Τόσιος, Επίκουρος Καθηγητής Στοματολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών Pax9 και Bmp4 σε κεντρικά και περιφερικά γιγαντοκυτταρικά κοκκιώματα των γνάθων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Immunohistochemical evaluation of Pax9 and Bmp4 expression in central and peripheral giant cell granulomas of the jaws
Περίληψη:
Το Κεντρικό Γιγαντοκυτταρικό Κοκκίωμα (ΚΓΚ) είναι μια καλοήθης ενδοοστική βλάβη
των γνάθων χαρακτηριζόμενη από τον παρουσία πολυπυρήνων γιγαντοκυττάρων (ΠΠΓ)
σε στρώμα μονοπυρήνων στρογγυλών/ατρακτοειδών κυττάρων (ΜΠ). Το Περιφερικό
Γιγαντοκυτταρικό Κοκκίωμα (ΠΓΚ) είναι βλάβη των ούλων η οποία θεωρείται από
κάποιους ερευνητές ως το περιφερικό ανάλογο των ΚΓΚ. Οι γιγαντοκυτταρικοί όγκοι
των μακρών οστών (ΓΚΟ) εμφανίζουν παρόμοια ιστολογική εικόνα με τα ΚΓΚ, έχουν
όμως διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, συνήθως περισσότερο επιθετική.
Έχει δειχθεί πειραματικά ότι τα ΚΓΚ και τα ΠΓΚ εκφράζουν την πρωτεΐνη Msx1,
ρυθμιστή της οδοντογένεσης και δείκτη του εκτομεσεγχύματος. Αυτή αλληλεπιδρά
ισχυρά με την πρωτεΐνη Pax9 και στην συνέχεια ρυθμίζουν την έκφραση της Bmp4.
Σκοπός της εργασίας ήταν η ανοσοϊστοχημική διερεύνηση των δύο αυτών πρωτεϊνών
σε ιστολογικά πλακίδια ΚΓΚ και ΠΓΚ και η συσχέτισή τους με την αιτιοπαθογένεια
των γιγαντοκυτταρικών κοκκιωμάτων. Αξιολογήθηκε η ένταση της χρώσης και το
ποσοστό των βαμμένων κυττάρων και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με στατιστικές
μεθόδους.
Τα ΜΠ και τα ΠΠΓ τύπου Ι των ΚΓΚ εμφάνισαν θετικότητα στις πρωτεΐνες Pax9 και
Bmp4. Οι ίδιοι πληθυσμοί κυττάρων ήταν αρνητικοί για την Pax9 και την Bmp4 στα
ΠΓΚ.
Η έκφραση των πρωτεϊνών Pax9 και Bmp4 στα ΜΠ των ΚΓΚ είναι ενδεικτική της
εκτομεσεγχυματικής προέλευσης των βλαβών αυτών. Επίσης, πιθανώς εξηγεί την
αποκλειστική εντόπισή τους σε οδοντοφόρες περιοχές των γνάθων, την συχνή
εμφάνισή τους σε νεαρές ηλικίες καθώς και την διαφορετική τους βιολογική
συμπεριφορά σε σχέση με τους ΓΚΟ. Η διαφορετική έκφραση των πρωτεϊνών στα ΠΓΚ
πιθανώς αντικατοπτρίζει την διαφορετική αιτιοπαθογένειά τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Pax9, Bmp4, οδοντογένεση, εκτομεσέγχυμα, γιαντοκυτταρικές βλάβες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
250
Αριθμός σελίδων:
120