Διερεύνηση δραστικότητας εκκριτικής φωσφολιπάσης Α2 (sPLA2) και της συνδεδεμένης με λιποπρωτεΐνες φωσφολιπάσης Α2 (Lp-PLA2) στο ουλικό υγρό και τον ορό περιοδοντικών ασθενών πριν και μετά τη μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315273 280 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-22
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Πεπονή Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ξανθίππη Δερέκα, Ιωάννης Βρότσος, Κλεοπάτρα Μαρκοπούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση δραστικότητας εκκριτικής φωσφολιπάσης Α2 (sPLA2) και της συνδεδεμένης με λιποπρωτεΐνες φωσφολιπάσης Α2 (Lp-PLA2) στο ουλικό υγρό και τον ορό περιοδοντικών ασθενών πριν και μετά τη μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι εκκριτικές φωσφολιπάσες Α2 (sPLA2) είναι φλεγμονώδη ένζυμα,
αυξημένα επίπεδα των οποίων έχουν συσχετιστεί με συστηματικές φλεγμονώδεις
νόσους καθώς και με καρδιαγγειακές νόσους. Η συνδεδεμένη με λιποπρωτεΐνες
φωσφολιπάση Α2 (Lp-PLA2) έχει χαρακτηριστεί ‘ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου’
για καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένα επίπεδά της έχουν συσχετιστεί με
αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών νόσων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας κλινικής μελέτης είναι να διερευνηθεί α) η
δραστικότητα των sPLA2 και Lp-PLA2 στο ουλικό υγρό και τον ορό του αίματος
ασθενών με προχωρημένη περιοδοντίτιδα καθώς και υγιών μαρτύρων και β) η
επίδραση της μη χειρουργικής περιοδοντικής θεραπείας στη δραστικότητα των sPLA2
και Lp-PLA2 στο ουλικό υγρό και τον ορό των περιοδοντικών ασθενών.
Υλικά και Μεθοδολογία: Στη πιλοτική αυτή μελέτη συμμετείχαν 10 συστηματικά υγιή
άτομα με προχωρημένη χρόνια περιοδοντίτιδα και 10 περιοδοντικά και συστηματικά
υγιή άτομα. Η δραστικότητα των sPLA2 και Lp-PLA2 προσδιορίστηκε στο ουλικό υγρό
και τον ορό.
Αποτελέσματα: Οι περιοδοντικοί ασθενείς εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα sPLA2 και Lp-PLA2 στον ουλικό υγρό και τον ορό σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου. Η μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία μείωσε στατιστικά
σημαντικά τα επίπεδα των sPLA2 στο ουλικό υγρό αλλά όχι στον ορό των
περιοδοντικών ασθενών. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα
της Lp-PLA2 στο ουλικό υγρό και στον ορό μετά τη μη χειρουργική θεραπεία.
Συμπεράσματα: Η πιλοτική αυτή μελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα των sPLA2 όσο και
της Lp-PLA2 είναι αυξημένα στην περιοδοντίτιδα τοπικά και συστηματικά, ενώ η μη
χειρουργική περιοδοντική θεραπεία δεν φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην
δραστικότητα των ενζύμων με εξαίρεση τα επίπεδα των sPLA2 στο ουλικό υγρό.
Λέξεις-κλειδιά:
Εκκριτική φωσφολιπάση Α2, Συνδεδεμένη με λιποπρωτείνες φωσφολιπάση Α2, Ουλικό υγρό, Περιοδοντική θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
146