Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315287 319 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-27
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δέσκος Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολάτου-Γαλίτη Ουρανία Καθηγήτρια, Καλύβας Δήμος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τόσιος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ποιότητα ζωής και η εκτίμησή της είναι ιδιαίτερα
σημαντική στη φροντίδα της ανθρώπινης υγείας και ιδίως στον τομέα της
ογκολογίας. Οι ακτινοθεραπείες των ασθενών που πάσχουν από κακοήθη
νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου συνδέονται με επιπλοκές, οι οποίες
επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ : Να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών με κακοήθη
νεοπλάσματα της κεφαλής και του τραχήλου πριν την έναρξη, στο τέλος
και 3 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία με τη
χρήση των ερωτηματολογίων QLQ H&N35 και C30 της EORTC.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ : Στην έρευνα έλαβαν μέρος 24 ασθενείς, οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθους νόσου
της κεφαλής και του τραχήλου. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια της EORTC, δηλαδή του γενικού ερωτηματολογίου EORTC
QLQ-C30 και του ειδικού ερωτηματολογίου για τον καρκίνο της κεφαλής
και του τραχήλου EORTC QLQ-H&N35 κατά την έναρξη, στο πέρας και 3
μήνες μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Στην έρευνα έλαβαν μέρος 24 ασθενείς, 20 άνδρες και 4
γυναίκες. Παρατηρείται ελάττωση της ποιότητας ζωής μεταξύ της έναρξης
(μέσος όρος βαθμολογιών 110,96) και του πέρατος της ακτινοθεραπείας
(μέσος ορος βαθμολογιών 142,96) και η μείωση αυτή είναι στατιστικά
πολύ σημαντική με πιθανότητα σφάλματος P < 0,001. Η ποιότητα ζωής
αυξάνεται μετά από 3 μήνες (μέσος όρος βαθμολογιών 122,04) και
μάλιστα η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική με πιθανότητα σφάλματος P
< 0,01.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και
τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία
μειώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας μέχρι το πέρας αυτής και
βελτιώνεται σε 3 μήνες από το πέρας της θεραπείας, με την κατάλληλη
υποστήριξη, αγωγή και φροντίδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Head and Neck Cancer, EORTC, Quality of life, Radiotherapy, H&N 35
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
153

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.