Η επίδραση της περιοδοντικής θεραπείας σε κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και χρόνια περιοδοντίτιδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315296 472 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-22
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κοτσάνη Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Βρότσος Καθηγητής, Φοίβος Μαδιανός Καθηγητής, Βασίλειος Πανής Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της περιοδοντικής θεραπείας σε κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και χρόνια περιοδοντίτιδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: η αξιολόγηση της επίδρασης της μη χειρουργικής ΠΘ, στη μεταβολή
κλινικών και εργαστηριακών δεικτών σχετιζόμενους με την πορεία και εξέλιξη της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας και χρόνιας περιοδοντίτιδας, σε ασθενείς που πάσχουν
και από τις δυο νόσους.
Υλικά & μεθοδολογία: πιλοτική κλινική μελέτη παρέμβασης στην οποία συμμετείχαν
7 περιοδοντικοί ασθενείς με ΡΑ (ομάδα ασθενών) και 7 περιοδοντικοί ασθενείς
συστεμικά υγιείς (ομάδα μαρτύρων). Όλα τα άτομα δέχτηκαν μη χειρουργική ΠΘ,
δηλαδή οδηγίες στοματικής υγιεινής και αποτρύγωση-ριζική απόξεση. Ακολούθησε
επανεξέταση στους 3 μήνες. Σε όλα τα στάδια της μελέτης έγινε καταγραφή
περιοδοντολογικών παραμέτρων, αξιολόγηση του DAS28 και βιοχημικός έλεγχος για
ΤΚΕ, CRP, ACCP και IL-17A.
Αποτελέσματα: στατιστικά σημαντική βελτίωση των περιοδοντολογικών παραμέτρων
και για τις δυο ομάδες. Στατιστικά σημαντική βελτίωση για IL-17A μόνο στην
ομάδα ασθενών. Τάση μείωσης για CRP και ACCP στην ομάδα των ασθενών, χωρίς
στατιστική σημαντικότητα. η ΤΚΕ και ο DAS28 εμφάνισαν άνοδο χωρίς στατιστική
σημαντικότητα για τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: η μη χειρουργική ΠΘ σε ασθενείς με ήπιας ενεργότητας ΡΑ φάνηκε να
βελτιώνει τα επίπεδα της CRP, των ACCPs και της IL-17A, ενώ ο δείκτης DAS28
και η ΤΚΕ φάνηκε να μην επηρεάζονται από την ΠΘ.
Λέξεις-κλειδιά:
Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Χρόνια περιοδοντίτιδα, Μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία, IL-17
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
218
Αριθμός σελίδων:
135