Περιοδοντικές εκδηλώσεις και οδοντιατρικά ευρήματα σε άτομα με τα σύνδρομα Prader-Willi, Noonan και Williams

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315342 356 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-20
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Βαβέτση-Βαλιμήτη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Μπομπέτσης Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ι. Βρότσος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,Φ. Μαδιανός Καθηγητής Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιοδοντικές εκδηλώσεις και οδοντιατρικά ευρήματα σε άτομα με τα σύνδρομα Prader-Willi, Noonan και Williams
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσδιοριστούν τα περιοδοντικά, οδοντικά
και σκελετικά ευρήματα σε άτομα με τα σύνδρομα Prader-Willi, Noonan και
Williams.
Σε 20 άτομα με Prader-Willi, 11 με Noonan και 9 με Williams πραγματοποιήθηκε
λήψη περιοδοντογράμματος, καταγραφή των δεικτών dmft/DMFT, καθώς και οδοντικών
και ορθοδοντικών ευρημάτων, μελέτη 20 βακτηρίων της οδοντικής μικροβιακής
πλάκας και εξέταση της ταχύτητας ροής και της ρυθμιστικής ικανότητας του
σιέλου.
Η πλειοψηφία των ατόμων με Prader-Willi εμφάνιζαν παχύ κολλώδες σάλιο με μέση
ρυθμιστική ικανότητα. Βρυγμός και αποτριβές παρατηρήθηκαν στο 35% των ατόμων.
Χρόνια περιοδοντίτιδα βραδείας εξέλιξης διαγνώσθηκε σε 4/8 ενήλικες, στους
οποίους κυριαρχούσε ο C. rectus.
Στους ασθενείς με Noonan, δεν καταγράφηκαν αριθμητικές ανωμαλίες, ούτε
καθυστέρηση ανατολής των δοντιών. Υψηλή θολωτή υπερώα διαπιστώθηκε στο 63,6%
των ατόμων. Όλοι οι πάσχοντες διαγνώσθηκαν με ουλίτιδα. Την υψηλότερη
συγκέντρωση εμφάνιζε ο S. sanguinis και τη χαμηλότερη το T. denticola.
Στους πάσχοντες από Williams, ανωμαλίες του σχήματος και συγγενείς ελλείψεις
δοντιών παρατηρήθηκαν στην πλειοψηφία των ασθενών. Το 1/3 των ασθενών
διαγνώσθηκε με φαινότυπο ούλων κατηγορίας Ι (Maynard και Wilson). Την υψηλότερη
συγκέντρωση εμφάνιζαν ο P. micros και ο S. sanguinis, ενώ τη χαμηλότερη ο A.
actinomycetemcomitans.
Και στα τρία σύνδρομα, τα σκελετικά προβλήματα ήταν συνήθη. Περαιτέρω έρευνα
απαιτείται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα γενίκευσης των ανωτέρω
ευρημάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Prader-Willi, Noonan, Williams, Οδοντιατρικά ευρήματα, Περιοδοντικές εκδηλώσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
170
Αριθμός σελίδων:
201

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.