Συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με το λόγο του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315365 378 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βαλλά Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Χαλαζωνίτης Αν.Καθηγητής , Μαργαρίτα Μάκου Καθηγήτρια, Ηλίας Μπιτσάνης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με το λόγο του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Correlation of 2nd to 4th digit ratio (2D:4D) and craniofacial shape in prepubertal children
Περίληψη:
Ο λόγος 2Δ:4Δ αναφέρεται ότι αποτελεί ένδειξη των επιπέδων των ανδρογόνων κατά
την εμβρυϊκή περίοδο, εμφανίζοντας πιθανώς συμμεταβολή με το σχήμα του
κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Σε αυτήν την εργασία τη συσχέτιση αυτή σε 58
αγόρια και 59 κορίτσια προεφηβικής ηλικίας χρησιμοποιώντας την μέθοδο της
γεωμετρικής μορφομετρίας. Τα δάκτυλα μετρήθηκαν με την χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή με μέθοδο που απαιτούσε την ιχνογράφηση του περιγράμματος του
δακτύλου από τον ερευνητή, ενώ ο προσδιορισμός του επιμήκη άξονα και ο
υπολογισμός του μήκους έγινε αυτόματα από τον υπολογιστή. Η μέθοδος αυτή μείωσε
το σφάλμα μέτρησης στο ένα τρίτο σε σχέση με προηγούμενες δημοσιευμένες
εργασίες. Για τον υπολογισμό του σχήματος του κρανιοπροσωπικού ιχνογραφήθηκαν
15 σκελετικά σημεία σε πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες στις οποίες στη
συνέχεια έγινε αλληλεπίθεση Προκρούστη και ανάλυση κυρίων παραγόντων. Για τη
συσχέτιση του λόγου με το μέγεθος και το σχήμα του κρανιοπροσωπικού
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολυπαραγοντικής παλινδρόμησης. Ο λόγος 2Δ/4Δ στα
αγόρια βρέθηκε μικρότερος από αυτό των κοριτσιών (Cohen’s d: 0.275 για το
αριστερό χέρι, 0.126 για το δεξί χέρι), η διαφορά όμως δεν ήταν στατιστικά
σημαντική. Κατά την αξιολόγηση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού μετά την
αφαίρεση της επίδρασης του μεγέθους, δε διαπιστώθηκε διμορφισμός του φύλου, ενώ
στα αγόρια το μέγεθος του κρανιοπροσωπικού βρέθηκε μεγαλύτερο σε σχέση με τα
κορίτσια. Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του λόγου των δακτύλων και του
κρανιοπροσωπικού στο δείγμα συνολικά, αλλά ούτε και σε κάθε φύλο ξεχωριστά.
Λέξεις-κλειδιά:
γεωμετρική μορφομετρία, συμμεταβολή, κεφαλομετρική ακτινογραφία, ηλεκτρονική μέτρηση μήκους
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
95
Αριθμός σελίδων:
68